Siirry sisältöön

Syyttäjän toimenpiteet

Syyttäjän tehtävä on poliisin esitutkinnan jälkeen huolehtia mm. siitä, että rikoksesta seuraa lain tarkoittama rangaistus. Joskus syyttäjä osallistuu jo esitutkintaan. Syyttäjä arvioi onko rikoksesta riittävästi näyttöä eli todisteita.

Silloin kun syyttäjä nostaa syytteen, tieto syytteestä ja oikeudenkäynnin ajankohdasta tulee osapuolille käräjäoikeudesta.

Jos näyttöä ei ole riittävästi, syyttäjä päättää olla nostamatta syytettä ja tekee syyttämättäjättämispäätöksen. Tämä ei tarkoita sitä, että rikoksen uhria ei uskottaisi. Se tarkoittaa vain sitä, että todisteet eivät riitä syytteen nostamiseen. Joskus asia jää syyttämättä muista lakiin perustuvista syistä, esimerkiksi jos syyteoikeus kyseessä olevasta rikoksesta on kuluneen ajan vuoksi jo vanhentunut. Jos syyttäjä ei nosta asiassa syytettä, hän lähettää siitä tiedon kirjallisesti jutun osapuolille. Samalla syyttäjä toimittaa ohjeet siitä, miten voi toimia, jos on tyytymätön syyttäjän päätökseen.

Lue lisää

Rikosprosessitietoa nuorelle rikoksen uhrille
Opas vanhemmille: Lapsi rikoksen uhrina