Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Rikosuhripäivystys hakee vastaavaa toiminnanohjaajaa Etelä-Suomen aluetoimistoon

Valtakunnallinen Rikosuhripäivystys (RIKU) tarjoaa käytännön neuvoja ja henkistä tukea rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. Autamme rikoksen uhria toimimaan oikeuksiensa mukaisesti ja tuemme hänen selviytymistään rikoskokemuksesta. Vapaaehtoistyöllä on merkittävä rooli palveluiden tuottamisessa. Rikosuhripäivystyksen toiminta on järjestölähtöistä ja perustuu yhteistyösopimukseen. Etelä-Suomen alueella työnantajana toimii MIELI Suomen Mielenterveys ry.

RIKUn Etelä-Suomen aluetoimiston alueella toimii yhteensä kuusi palvelupistettä 42 kunnan alueella. Aluetoimisto sijaitsee Helsingin Pasilassa. Alueella työskentelee tällä hetkellä 12 toiminnanohjaajaa. Osa heistä tekee työtä verkossa.

Haemme tiimiimme toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen vastaavaa toiminnanohjaajaa, joka tekee asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä toimii alueen kaikkien palvelupisteiden työn tukena. Aluetoimistoon sijoittuva työtehtävä ja tehtävänkuva on osittain uusi ja sen sisältöä muokataan vuoden 2024 aikana.

Asiakastyö on koko aluetoimiston alueen uusien asiakkaiden kohtaamista puhelimitse tai verkossa sekä kasvokkain. Vastaava toiminnanohjaaja toimii asiakas- ja aluetoimistotyössä tarvittaessa yhdessä koko alueen vapaaehtoisten kanssa.

Asiakastyön ohella tehtävänkuvaan kuuluu aluetoimiston tarpeista nouseva jalkautuva sidosryhmäyhteistyö, kuten kouluttaminen (suomeksi, englanniksi ja mahdollisesti ruotsiksi) ja osallistuminen työryhmiin sekä alueen muihin olennaisiin yhteistyörakenteisiin. Vastaava toiminnanohjaaja koordinoi ja edistää koko aluetoimiston ja kaikkien kuuden palvelupisteen operatiivisia toimintoja sekä toimii palvelupisteiden käytännön työn tukena. Työtä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä aluejohtajan kanssa, ja tehtävään kuuluu tarvittaessa myös aluejohtajan sijaistamista.

Työtehtäviin sisältyy jonkin verran ilta- sekä viikonlopputyötä. Tehtävä edellyttää matkustamista aluetoimiston alueella. Ajokortti tai oman auton käyttö ei ole työskentelyn edellytys, mikäli julkisen liikenteen käyttö onnistuu sujuvasti.

Sidosryhmätyö kohdentuu vahvasti Pääkaupunkiseudulle, joten tehtävän pääasiallinen työpiste on aluetoimisto Helsingissä. Toinen työtila on mahdollista järjestää myös Keski-Uudenmaan (Järvenpää), Länsi-Uudenmaan (Lohja) tai Itä-Uudenmaan (Porvoo) palvelupisteiltä. MIELI ry kannustaa myös monipaikkatyöskentelyyn, joten etätyö kuuluu olennaisena osana työarkeen.

Edellytämme valitulta

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • kokemusta kohtaavasta asiakastyöstä ja vahvaa kiinnostusta erilaisten ihmisten kanssa tehtävään lähityöhön
 • kykyä oma-aloitteiseen ja itsenäiseen asioiden edistämiseen vahvassa vuorovaikutuksessa tiimin kanssa
 • halua työskennellä uusissa toimintaympäristöissä ja yhdessä sidosryhmien kanssa
 • kiinnostusta ja kokemusta kouluttamisesta suomeksi, englanniksi ja mahdollisuuksien mukaan ruotsiksi
 • kokemusta kokonaisuuksien ja ihmisten työn johtamisesta
 • kykyä omaksua erilaisia ICT-järjestelmiä

Arvostamme

 • taitoja suullisessa ja kirjallisessa viestintäosaamisessa
 • kokemusta toimia yhteistyöverkostoissa sekä alueen verkostojen tuntemusta
 • asiantuntemusta liittyen rikosprosessiin ja rikosten uhrien kanssa tehtävään työhön
 • ymmärrystä ja kokemusta kansalaisjärjestötyöstä sekä vapaaehtoistoiminnasta
 • englannin lisäksi ruotsin ja muiden kielten osaamista
 • ymmärrystä yhdenvertaisuuskysymyksistä

Työtehtävä sijoittuu Helsingissä sijaitsevaan aluetoimistoon, mutta sitä toteutetaan koko aluetoimiston alueella. Työ edellyttää mahdollisuutta tehdä myös itsenäistä etätyötä osana työarkea.

Palkkaus on sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen mukainen ja sijoittuu vaativuustasolle 5 (2484,23 €). Lisäksi tehtävässä maksetaan erityistekijälisää (10-20 %) ja henkilökohtaista palkanosaa (yleensä min. 10 %), jonka määrä muodostuu koulutus- ja työ-kokemustaustasta.

Hakeminen ja lisätiedot

Vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelon pyydämme lähettämään osoitteeseen jenni.hellman@riku.fi viimeistään tiistaina 2.4.24 klo 15 mennessä.

Haastattelut pidetään Helsingin Pasilassa torstaina 11.4.24 (mahdollisesti myös perjantaina 12.4.). Tiedustelut jenni.hellman@riku.fi, 050-5835331, aluejohtaja, Etelä-Suomen aluetoimisto.