Anna palautetta PoistuNopea poistuminen Siirry sisältöön

Rikosuhripäivystys täyttää 30 vuotta – juhlavuoden teemana vapaaehtoiset 

Rikosuhripäivystys (RIKU) perustettiin vuonna 1994, eli tänä vuonna RIKU juhlii 30-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden teemana RIKU korostaa vapaaehtoisten merkitystä rikoksen uhrien tukemisessa.

RIKU tarjoaa neuvoja ja tukea rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. Autamme rikoksen uhria toimimaan oikeuksiensa mukaisesti ja tuemme hänen selviytymistään rikoskokemuksesta.

RIKUn toiminnassa on mukana yli 500 vapaaehtoista eri puolilla Suomea.

“Laadukas ja ammattimaisesti ohjattu vapaaehtoistoiminta on yksi RIKUn peruspilareista. Rikoksen uhriksi joutuminen on lähes aina yllättävä ja raskas kokemus. RIKUn vapaaehtoisen tarjoama tuki ja neuvot voivat olla korvaamattoman arvokkaita rikoksen uhriksi joutuneelle”, sanoo RIKUn toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg. 

Perustehtävä on edelleen uhrien auttaminen

Rikosuhripäivystyksen toiminta saatiin vuonna 1994 käynnistymään Poliisi-TV:n ja sisäministeriön avustuksella. Aluksi palvelua tarjottiin Helsingissä, Tampereella ja Oulussa, ja RIKU on sittemmin laajentunut 31 palvelupisteen valtakunnalliseksi verkostoksi.

Ensimmäiset pöytäkirjat RIKUn perustamisvaiheista löytyvät jo edelliseltä vuodelta. Syyskuussa 1993 pidettiin tasa-arvoasian neuvottelukunnan väkivaltajaoston koollekutsuma eri toimijoiden keskustelutilaisuus, jonka aiheena oli rikosten uhrien auttamisen organisoiminen Suomessa. Mallia katseltiin muualta Euroopasta. Ruotsin sisarjärjestö Brottsofferjouren oli tarjoutunut tukemaan rikosuhripäivystystoiminnan käynnistämistä Suomessa.

RIKUn nykyiset toteuttajatahot ovat olleet mukana alusta alkaen. Nämä organisaatiot ovat Ensi- ja turvakotien liitto, Kirkkohallitus, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti sekä Suomen Setlementtiliitto.

Vaikka ympäröivässä yhteiskunnassa on tapahtunut muutoksia ja rikollisuus on digitalisaation myötä muuttanut muotoaan, RIKUn perustehtävä on pysynyt samana 30 vuotta.

“Henkilökohtaisen tuen ja neuvonnan lisäksi RIKU vaikuttaa yhteiskunnallisiin asenteisiin ja pyrkii vaikuttamisen keinoilla vahvistamaan uhrien asemaa. Toimimme rikoksen uhrin puolestapuhujana ja tarpeiden tulkitsijana. RIKUn palvelut on tarkoitettu yhdenvertaisesti kaikille rikoksen uhreille”, Åberg sanoo. 

Rikosuhripäivystyksen pääasialliset rahoittajat ovat oikeusministeriö sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. 

RIKUn vapaaehtoinen PirkkoLue RIKUn pitkäaikaisimman vapaaehtoisen haastattelu: Pirkko on ollut RIKUn vapaaehtoisena 30 vuotta – ”Saa oppia uutta ja olla avuksi toisille”