Anna palautetta PoistuNopea poistuminen Siirry sisältöön

Uhrien ja todistajien tuomioistuinpohjaisia tukipalveluita kehitetään COVIS-hankkeessa

Rikosuhripäivystys on eurooppalaisten rikosuhrijärjestöjen mukana keräämässä asiantuntemusta ja jakamassa käytäntöjä tuomioistuinpohjaisen tuen tarjoamiseksi uhreille ja rikosasiassa todistaville.

COVIS on Euroopan laajuinen kehittämishanke, joka toteutetaan Ruotsin rikosuhripäivystyksen (Brottsofferjouren Sverige) johdolla vuosina 2022–2024.

Hankkeen tavoitteena on muun muassa:

 • uhrien ja todistajien tukipalveluiden laadun paraneminen, jolloin uhrit tuntevat olonsa turvallisemmaksi ja toissijaisen uhriksi joutumisen riski rikosoikeudenkäynnin yhteydessä pienenee
 • parempi ymmärrys tuomioistuinpohjaisen tukipalvelun vaikutuksista yksittäisille uhreille, todistajille ja koko rikosoikeusjärjestelmälle
 • laajempi tietoisuus tuomioistuinpohjaisten tukipalvelujen tavoitteesta, arvosta ja saatavuudesta kaikkialla EU:ssa.

Tavoitteena on, että rikosoikeudellisiin menettelyihin osallistuvien uhrien ja todistajien oikeudet toteutuvat ja palvelut vastaavat heidän tarpeisiinsa.

Hankkeen kohderyhmät ovat:

 • uhrit ja todistajat, jotka on kutsuttu osallistumaan oikeudenkäyntiin
 • tukipalveluita tarjoavat organisaatiot, henkilöstö ja vapaaehtoiset
 • oikeuslaitoksen edustajat

Mitä tuomioistuinpohjaiset palvelut ovat? Miksi palveluita tarvitaan? Kuinka todistajien ja uhrien tarpeet eroavat rikosprosessin aikana? RIKU viestii hankkeen etenemisestä ja sen tavoitteista hankkeen ajan.

Hankkeessa ovat mukana myös:

 • Victim Support Europe (VSE)
 • Victim Support Portugal (APAV)
 • Victim Support Finland / Rikosuhripäivystys (RIKU)
 • V-SAC Ireland
 • Victim Support Denmark (uhrien neuvonta)

Hankkeesta englanniksi / About COVIS in English

Hankkeesta ruotsiksi / Om COVIS på svenska

Lisätietoa hankkeesta

Noora Nieminen
Aluejohtaja, Rikosuhripäivystyksen Sisä-Suomen aluetoimisto
+358504210236, etunimi.sukunimi@riku.fi

Lue lisää

Todistajan tuki

Visitor-toiminta

Oulun uuden oikeustalon tilat palvelevat uhrin tarpeita