Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Terveydenhoitaja sai tukea ilmoitusvelvollisuuden tekemiseen

Kuka tahansa sosiaali-, terveys-, pelastus- tai opetusalalla työskentelevä henkilö saattaa joutua tilanteeseen, jolloin hänen velvollisuutenaan on tehdä kohtaamastaan lapsesta tai nuoresta lastensuojeluilmoitus ja rikosilmoitus häneen kohdistuneesta kaltoinkohtelusta.

Eräs terveydenhoitajana työskentelevä nainen kertoo joutuneensa henkisesti tiukkaan tilanteeseen ymmärrettyään, että nyt hänen kohdalleen sattui lastensuojelu- ja rikosilmoitusta vaativa tilanne.
Nainen kertoo, että onneksi hänen kohdalle sattunut tilanne ei ollut akuutti, joten hänelle itselleen jäi aikaa ottaa asioista lisää selvää, samoin kuin nuori sai aikaa sopeutua tietoon siitä, että terveydenhoitajalla on ilmoitusvelvollisuus.

– Kun asia tuli ilmi, tiesin heti, että olen velvollinen viemään asian eteenpäin, mutta henkisesti ja moraalisesti minua soimasi erittäin voimakkaasti omatuntoni vaitiolovelvollisuuden suhteen. Tunsin olevani paha ja kamala ihminen. Tukea omatuntoni kolkuttamisen vähentämiseksi ja neuvoja toimia virallisesti oikein sain kollegaltani ja Rikosuhripäivystyksestä, hän kuvailee.

Nainen painottaa, että näistä asioista tulisi puhua työpaikoilla jo valmiiksi, jotta yksin toimivat työntekijät eivät joutuisi yksin selvittämään ja käymään läpi näin rankkoja tilanteita.

– Minulla meni koko työpäivä aikaa virallisten asioiden selvittämiseen ja itselleni tuen saamiseen. Onneksi tilanne laukesi kuitenkin suhteellisen nätisti ja nuori ymmärsi, että lastensuojeluilmoituksen ja rikosilmoituksen tekeminen oli hänen parhaakseen. Jotta nuori ymmärsi, että laki vaatii minun toimia oikein, vertasin tilannetta alkoholilakiin ja sen seurauksiin. Tämän lisäksi juttelin nuoren kanssa tilanteen jatkotoimista ja neuvoin häntä ottamaan yhteyttä koulun psykologiin ja kuraattoriin.

– Kerroin myös, että minulle saa tulla juttelemaan milloin tahansa ja pyrin tukemaan häntä parhaani mukaan. Annoin myös yhteystietoni, jotta hänen vanhempansa voivat ottaa minuun yhteyttä niin halutessaan. Lopullisen helpotuksen omatuntoni kolkuttamiseen sain suhteellisen pian, sillä kyseisen nuoren äiti soitti minulle ja kiitteli kovasti hänen lapsensa auttamisesta ja tukemisesta. Nyt tunnen olevani huomattavasti vahvempi ja osaavampi näiden asioiden suhteen ja jos vastaava tilanne tulee vielä kohdalleni, pystyn nukkumaan myös yöni paremmin vaitiolovelvollisuuden rikkomisen suhteen, hän tiivistää.

Vaitiolovelvollisuus

Lastensuojelun ilmoitusvelvollisuus sivuuttaa muussa lainsäädännössä
säädetyn salassapidon, vaikka työntekijä olisi muuten velvollinen
pitämään salassa työssään esiin tulleita asioita. Poikkeuksen muodostaa
rippisalaisuus. Jos henkilöllä on lain mukaan velvollisuus
lastensuojeluilmoituksen tekemiseen, ei hän voi tehdä ilmoitusta
ilmoittamatta nimeään. Yksittäistapauksissa joudutaan arvioimaan,
annetaanko tieto ilmoituksen tekijästä perheelle tai lapselle.

Teksti: Minna Korva-Perämäki

Kirjoitus on julkaistu lehdessä 1/2017.

Avaa koko lehti (pdf)