Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Kouluissa tarvitaan tietoa seksuaalirikoksista

Vuonna 2017 valmistuivat Rikosuhripäivystyksen Menetelmiä rikosasioiden puheeksiottoon -materiaalipaketit. Materiaalipakettien tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta rikosasioissa sekä auttaa heitä tunnistamaan rikokset ja niihin liittyvät ilmiöt.

Materiaalien avulla rohkaistaan nuoria rikosasioista puhumiseen ja avun hakemiseen. Maksuttomia materiaalipaketteja on ladattu käyttöön yli 700 kappaletta.

Materiaalipakettien tarve nousi ammattilaisilta, jotka työskentelevät nuorten parissa. Aiheet toteutettiin nuorten ja ammattilaisten toiveiden pohjalta. Materiaalin valmistamiseen kuului laaja pilotointia ja sosionomi Rosa Tverin-Wiion tekemä opinnäytetyö Nuorten kokemuksia kouluissa tehtävästä rikosuhrityöstä.

Tverin-Wiion ensimmäinen tutkimuskysymys oli, lisääntyikö nuorten tietämys käsitellystä teemasta nuorten ja opettajien kokemuksen mukaan?
– Tulosten pohjalta oli selvää, että nuorten tiedot avun hakemisesta paranivat, he oppivat paremmin tunnistamaan eri rikoksia ja väkivallanmuotoja sekä tietämys rikosprosessista parani, kertoo Rosa Tverin-Wiio.
– Tietoisuuden lisääminen avun hakemisesta voidaan nähdä yhtenä keskeisenä tekijänä erityisesti toistuvien uhrikokemusten ennaltaehkäisyssä, huomauttaa Tverin-Wiio.

Tverin-Wiion mukaan nuoret olivat kiinnostuneita käsitellyistä asioista ja positiivisinta palautetta nuoret antoivat seksuaalirikoksia koskevasta materiaalista.
– Nuoret toivoivat eniten lisätietoa ja materiaalia seksuaalirikoksista ja seurusteluväkivallasta. Tämä voi johtua nuorten kehityksellisestä vaiheesta sekä aihealueeseen liittyvästä mediahuomiosta, pohtii Tverin-Wiio.

Materiaalipakettien tavoite on antaa nuorille tietoa heidän omista oikeuksista ja tätä kautta vähentää turhaa häpeää sekä korostaa avun hakemisen tärkeyttä. Tiedon lisääminen vahvistaa nuorten omaa toimijuutta ja avoimuutta asioista puhumiseen.
– Nuorten rikosuhrikokemuksilla näyttäisi olevan voimakas yhteys syrjäytymiseen, muistuttaa Tverin-Wiio.

Menetelmiä rikosasioiden puheeksiottoon

  • Mitä on seurusteluväkivalta? – Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta
  • Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys
  • Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys
  • Väkivallasta perheessä saa puhua – Mitä tarkoittaa avun saaminen?
  • Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset?
  • Ennakoivan puhumisen merkitys ja nuoren rikoksen uhrin tukeminen (Huoltajille)
  • Paketeista löytyy toistaiseksi ruotsiksi käännettynä seksuaalirikoksiin paneutuva paketti: Metoder för att ta upp brott till discussion – Att känna igen sexualbrott och vikten av att söka hjälp.

Materiaalipaketteja voidaan käyttää koulussa terveystiedon, yhteiskuntaopin ja luokanvalvojan tunnilla. Materiaalia voi hyödyntää myös rippi- ja prometheus-leirillä, nuorisotilalla ja harrastetoiminnassa.

riku.fi/materiaalipaketit

Kuvassa Rosa Tverin-Wiio, Kuva: Meri Kuikka

Teksti: Maatu Arkio-Lampinen

Kirjoitus on julkaistu RIKU-lehdessä 1/2018.

Avaa koko lehti (pdf)

 


Lue lisää:

Seksuaalinen häirintä ja laki

Kriittiset pisteet seksuaalirikoksen uhrin polulla

Pojat ja miehet seksuaalirikoksen uhrina
Kun seksuaalirikoksesta jätetään syyttämättä

Erityisen suojelutarpeen arviointi seksuaalirikoksissa

Juristi vastaa: Mitä korvauksia raiskauksen uhri voi saada?

Juristi vastaa: Raiskauksen uhrin tiedottomuus, pelkotila tai muu avuton tila rikoslain mukaan