Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Uusia Seri-tukikeskuksia perustetaan eri puolille maata

Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta solmittu yleissopimus, niin sanottu Istanbulin sopimus, astui Suomessa voimaan elokuussa 2015.

Sopimuksen artiklassa 25 säädetään erityisesti seksuaaliväkivallan uhrien tukemisesta. Sen mukaan sopimusosapuolten on huolehdittava, että seksuaaliväkivallan uhreille perustetaan riittävästi asianmukaisia, helposti saavutettavia tukikeskuksia, jotka voivat tarjota uhreille lääketieteellistä ja oikeuslääketieteellistä tutkimusta, traumatukea ja neuvontaa.

Ensimmäinen Seri-tukikeskus aloitti toimintansa Naistenklinikalla toukokuussa 2017. Ensimmäisen toimintavuoden aikana asiakasmäärä tullee hipomaan 300 asiakkaan rajaa, tai jopa ylittää sen. Se on tuplasti enemmän kuin suunnitteluvaiheessa osattiin odottaa. Odotettavissa on, että Seri-tukikeskuksen asiakasmäärä kasvaa vuosittain, kun väestön tietoisuus tarjolla olevista tukipalveluista paranee. Näin on käynyt esimerkiksi Tukholmassa.

Parempien palvelujen avulla voidaan vaikuttaa myös siihen, että yhä useampi rikoksen uhri hakeutuu avun piiriin ja saa tarvitsemaansa tukea ja hoitoa kokemaansa väkivaltaan. Tämä osaltaan vähentää piilorikollisuuden määrää.

HUS:n Seri-tukikeskus on valtakunnallinen pilotti, joka Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelman 2018–2021 (STM 2017:16) mukaisesti levitetään muihin yliopistosairaaloihin. Keskustelut tukikeskusten perustamiseksi on aloitettu Turussa ja Tampereella ja kevään 2018 aikana neuvottelut aloitetaan myös Oulussa ja Kuopiossa. Tavoite on, että tukikeskus on avattu tai perusteilla jokaisessa yliopistosairaalassa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Aiemmin seksuaaliväkivallan uhrien auttaminen on monella alueella ollut pitkälti järjestöjen vastuulla. Samaan aikaan Seri-tukikeskusten lisäksi kehitetään myös alueellisia, sairaanhoitopiirikohtaisia, hoitoketjuja yli 16-vuotiaiden seksuaaliväkivallan uhrien auttamiseksi.

Asiantuntija Katriina Bildjuschkin ja projektikoordinaattori Suvi NipuliAsiantuntija Katriina Bildjuschkin ja projektikoordinaattori Suvi Nipuli
Lapset, nuoret ja perheet -yksikkö, THL

Kuvassa Suvi Nipuli ja Katriina Bildjuschkin.

 

 

 

 

 


Kirjoitus on julkaistu RIKU-lehdessä 1/2018.

Avaa koko lehti (pdf)