Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Parempi palveluketju henkirikoksen uhrin läheisen tukemiseen

Aloittaessani työt RIKUssa kaksi ja puoli vuotta sitten yksi suurta hämmennystä aiheuttava asia oli henkirikoksen uhrin asema Suomessa. Voisi kuvitella, että näin suuren tragedian kohteeksi joutunut ihminen olisi auttamisjärjestelmän toimien kärjessä, tarvittavia palveluita ja ohjausta saisi välittömästi, mutkattomasti ja asiantuntevasti. Näin ei tilanne ole maassamme ilmiselvästi ollut.

Tämä RIKU-lehti on omistettu henkirikosten seurausten käsittelemiseen, keskeisenä teemana uhrin läheisen asema ja auttaminen. Kirjoittajina on alan parhaita asiantuntijoita, kokeneita toimijoita eri
puolilta auttamis- ja oikeusjärjestelmää.

Tärkeä tukityö on onneksi noteerattu myös julkisesti. Henkirikoksen uhrien läheisten vertaisjärjestö Huoma ry sai vuonna 2015 RAY:n Vaikuttavaa!-tunnustuspalkinnon. Palkinto nosti hienosti esille sen tärkeän vertaistukityön, mitä pienessä järjestössä osaavasti ja suurella sydämellä tehdään.Tietoa ja taitoa meillä siis on, mutta toimenpiteitä tarvitaan, jotta läheiset löytävät avun luokse.

RIKUssa henkirikoksen uhreja on autettu lähes koko toiminnan olemassaolon aikana. Ohjautuminen palveluihin on kuitenkin ollut usein sattumanvaraista eikä asiakkuuksien määrä ole lähtenyt kasvuun. Viimeisten kuuden vuoden aikana RIKUssa on ollut vuosittain 40–60 henkirikokseen liittyvää tukisuhdetta.

Olemme erittäin iloisia niistä läheisten kertomista tarinoista, joissa RIKUn tukihenkilön rooli nousee tärkeäksi. Myös tässä lehdessä on yksi tällainen tarina.

RIKUn työ keskittyy tapahtuman jälkeiseen aikaan. Apu ja tuki voivat liittyviä hyvin käytännöllisiin asioihin, tukemiseen oikeusprosessissa, sopivan kriisiavun löytämiseen tai se voi olla keskustelua tapahtuneesta ja sen seurauksista. Tavoitteenamme on, että RIKUsta avun ja palveluohjauksen saa keskitetysti niin, ettei sitä tarvitse eri luukuilta lähteä kyselemään.

Tarvitsemme kuitenkin RIKUn ja muiden henkirikoksen uhrien läheisiä kohtaavien auttajien tueksi selkeämpää mallia ja opasta henkirikoksen uhrin läheisen tukemiseen. Tällainen onkin RIKUssa työn alla ja ensi vuoden alussa saamme valtakunnallisesti käyttöön toimintamallin paikallisesti sovellettavaksi. Kehittämistyön tueksi on tekeillä opinnäytetyö henkirikoksen uhrin läheisen saamista ja tarvitsemista palveluista.

Yksi tärkeä lehden jutuista nouseva teema on avun ja tuen tarve suruprosessin eri vaiheissa sekä tuen aktiivinen tarjoaminen suuren menetyksen kokeneille. Onneksi auttavia tahoja on useita, kukin omaan alueeseensa erikoistuneita. On meidän auttajatahojen tehtävä pitää huolta siitä, että tunnemme toistemme työn, jaamme tietoa ja osaamista keskenämme, verkostoidumme palveluketjuksi.

Leena-Kaisa Åberg
päätoimittaja
RIKUn toiminnanjohtaja

Kirjoitus on julkaistu RIKU-lehdessä 2/2016

Lue koko lehti (pdf)