Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Joku esiintyy minun kuvallani sosiaalisessa mediassa, onko se rikos? Onko eroa, jos joku muu tekeytyy minuksi tai vain käyttää kuvaani?

Identiteettivarkaus on säädetty rangaistavaksi rikoslaissa. Identiteettivarkaus tarkoittaa tilannetta jossa joku esiintyy toisen henkilöllisyydellä ja rikoksen tekijän tarkoituksena on kolmannen osapuolen erehdyttäminen. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi se, että henkilö esiintyy toisen henkilön kuvalla tai nimellä sosiaalisessa mediassa ja levittää perättömiä juoruja. Jotta teko on rangaistava, edellytetään sen aiheuttavan uhrille taloudellista vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa. Taloudellinen vahinko voi olla esimerkiksi tilanteen selvittämisestä aiheutuneita kuluja. Vähäistä suurempana haittana voidaan pitää sitä, että tilanteen korjaaminen kuten väärän Facebook-profiilin poistaminen on vaikeaa tai se ei onnistu ollenkaan. Identiteettivarkaudesta tuomitaan rangaistuksena sakkoa.

Toiseksi henkilöksi tekeytyminen ja toisen henkilön kuvan käyttäminen tarkoittavat kahta eri asiaa. Edellä selostettu identiteettivarkaus voi siis tulla kyseeseen, kun puhutaan toiseksi henkilöksi tekeytymisestä. Sen sijaan toisen henkilön kuvan käyttäminen ilman kuvan ottajan lupaa voidaan katsoa tekijänoikeuden loukkaukseksi, sillä valokuvan ottajalla on tekijänoikeus ottamaansa kuvaan. Kuvan julkaisemiseen yleisölle tarvitaan tekijänoikeuden haltijan suostumus ja tämä on hyvä muistaa esimerkiksi silloin, kun muiden ottamia kuvia käytetään sosiaalisessa mediassa. Tekijänoikeuden haltija merkitään käyttämällä tekijänoikeusmerkkiä (©). Tekijänoikeuden haltijalla on oikeus saada korvaus siltä, joka on loukannut tekijänoikeutta julkaisemalla kuvan luvatta yleisölle.

Katariina Rontu
Oikeustieteen ylioppilas
jurinet.fi