Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Nollalinja auttaa väkivaltaa kohdanneita ympäri vuorokauden

RIKU-lehti kysyi yksikönjohtaja Päivi Sinkkoselta Nollalinjan toiminnasta ja ajankohtaisista kuulumisista.
– Palaute Nollalinjan palvelusta on erittäin positiivista. Soittajien helpotus siitä, että ovat uskaltaneet puhua kokemastaan väkivallasta, kenties ensimmäisen kerran, on lähes käsin kosketeltava, kertoo Päivi Sinkkonen.

Teksti: Sami Liukkonen

Minkälaisissa asioissa Nollalinjaan otetaan yhteyttä?

– Nollalinja palvelee kaikkia lähisuhdeväkivaltaa kohtaavia. Puhelu tulee valtaosassa soittoja henkilöltä, joka on itse kokenut väkivaltaa tai on väkivallan uhan alaisena läheisessä ihmissuhteessaan. Lähisuhdeväkivaltaa kohtaavat kaipaavat konkreettisia tietoja auttavista tahoista ja haluavat keskustella siitä, mitä heidän tulisi tehdä, mikä olisi hyvä tapa toimia vaikeassa tilanteessa. Useat soittajat kaipaavat myös lainopillisia neuvoja siitä mitkä mahdollisuudet heillä on suojautua tai päästä turvallisesti irti esimerkiksi vaikeassa avioerotilanteessa.

Päivi Sinkkonen

Ovatko soittajat saaneet apua omaan tilanteeseensa nykyisestä palvelujärjestelmästä?

– Merkittävää Nollalinjalle tulevissa soitoissa on se, että enemmistö soittajista ei ole kertonut tilanteestaan kellekään aiemmin – ei läheisilleen, mutta ei myöskään viranomaisille tai eri auttajatahoille. Nimettömänä yhteyden ottamisen mahdollisuus madaltaa kynnystä puhua lähisuhdeväkivallasta ilman pelkoa leimautumisesta tai sosiaalisesta häpeästä. Osa soittajista on jonkinasteisen avun piirissä, mutta tarvitsee tukea esimerkiksi eroprosessissa tai traumaattisten tilanteiden työstämisessä.

Kuinka usein asiakkaat ovat akuutissa hätätilanteessa?

– Lähisuhdeväkivalta on usein prosessi, jonka edetessä väkivalta pahenee ja raaistuu. Tämä näkyy myös soitoissa Nollalinjalle. Akuutteja tilanteita, jolloin väkivalta on tapahtunut tai on tapahtumaisillaan, tulee harvemmin, valtaosassa soittoja väkivalta on jatkunut pitempään. Akuutteja tilanteitakin, jolloin väkivaltaa kokenut on paennut esimerkiksi autoon ja kysyy neuvoa mitä tehdä, on muutamia kuukausittain.

Haluavatko soittajat ensisijaisesti keskusteluapua, faktatietoa vai ohjausta muihin palveluihin? Mihin palveluihin Nollalinjasta yleisimmin ohjataan?

– Nollalinjalle soittajista 85 % on väkivallan kokijoita, mutta meille soittavat myös huolestuneet läheiset neuvoja kysellen. Väkivallan kokijat tarvitsevat sekä konkreettisia neuvoja oman, ja mahdollisesti lasten, tilanteen turvaamiseksi että tukikeskusteluja tilanteensa pohtimiseksi. Palveluohjausta tehdään eniten terveydenhuollon, poliisin ja turvakotien palveluiden piiriin. Nollalinjalla on tietopankki valtakunnallisista palveluista ja näemme myös kaikkien turvakotien ajantasaisen paikkatilanteen. Merkittävä määrä soittajista ohjataan myös RIKUn palvelujen piiriin erityisesti lähestymiskielto- ja avioerotilanteissa.

Mihin aikaan vuorokaudesta Nollalinjaan soitetaan?

– Nollalinjalle soitetaan ympäri vuorokauden melko tasaisesti. Joskus aamuyön tunnit ovat hieman hiljaisempia. Valtaosa puheluista tulee klo 07–23, mutta myös yöt saattavat olla kiireisiä. Puheluiden ajankohtaa on mahdoton arvioida ja tuntuu, ettei se noudata minkäänlaista kaavaa. Puheluennätys tehtiin toukokuussa 2019, jolloin puheluita tuli yli 1200. Olemme pystyneet vastaamaan noin 70 prosenttiin puheluista.

Kauanko puhelut kestävät?

– Puhelut kestävät pisimmillään jopa kaksi tuntia, mutta useimmiten tunnin aikana pystytään käymään läpi soittajan sen hetkinen tilanne. Useimmiten puhelun kesto on noin tunnin mittainen, kun soittaja haluaa pohtia tilannettaan. Toisaalta joskus puhelut ovat lyhyitä, jos soittaja vain kysyy esimerkiksi turvakotien paikkatilannetta tai muuta selkeää faktatietoa. Keskimääräinen puheluaika ei kuitenkaan kuvaa puheluiden laatua.

Keitä soittajat ovat?

– Soittajista 81 % on lähisuhdeväkivaltaa kokevia, heistä naisia on 85 %. Soittajista 51 % on iältään 25–64-vuotiaita ja 18–34-vuotiaat ovat toiseksi suurin soittajaryhmä, 28 %. Soittajat ovat myös läheisiä ja viranomaisia. Soittajat ovat useimmiten kokeneet väkivaltaa puolisonsa, seurustelukumppaninsa tai entisen puolisonsa taholta ja väkivaltaa on tapahtunut usein.

Muodostuuko pidempiaikaisia asiakassuhteita vai soittavatko asiakkaat vain kerran?

– Nollalinja toimii hätäkeskuksena eikä tarkoituksena ole muodostaa pidempiaikaisia asiakassuhteita. Ohjaamme soittajia avun piiriin sekä viranomaisille että järjestöihin. Lähisuhdeväkivaltaa kokevat tarvitsevat kuitenkin myös keskusteluapua väkivallan kokemuksista selvitäkseen. Nollalinjalle voi soittaa myös useamman kerran, yksi keskustelu ei aina riitä, jos muuta tukea ei ole tarjolla. Kriisipäivystäjämme arvioivat soittajan tilanteen ja pyytävät häntä soittamaan uudestaan, jos tilanne sitä vaatii.

Nollalinja 080 005 005 on valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat läheisessä ihmissuhteessaan kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Nollalinjalle voivat soittaa myös väkivaltaa kokeneiden läheiset sekä ammattilaiset ja viranomaiset, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä.

Nollalinjan päivystäjien kanssa voit keskustella luottamuksellisesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Päivystäjä ei näe soittajan puhelinnumeroa, eikä soitto näy puhelinlaskun erittelyssä.

Ulkomailta soitettaessa Nollalinjan puhelinnumero on +358 80 005 005 ja silloin puhelut maksavat operaattorin mukaisen maksun.

nollalinja.fi

 

Lue koko lehti (pdf)

Kirjoitus on julkaistu RIKU-lehdessä 2/2019