Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Joka kymmenes itsemurha tehdään liikenteessä

Suomessa tehtiin vuonna 2014 yhteensä 789 itsemurhaa. Itsemurhien ehkäisytyö on tuottanut tulosta, sillä määrä on laskenut vuodesta 2000 lähes kolmanneksen. Miehet tekevät noin 75 prosenttia itsemurhista. Määrän vähenemistä on tapahtunut yhtä lailla niin miehillä kuin naisilla. Noin 10 prosenttia itsemurhista tapahtuu tie- ja raideliikenteessä.

Liikenteessä tapahtuvissa itsemurhissa kuolee vuosittain noin 70 henkeä. Liikenteen itsemurhista noin kaksi kolmasosaa tapahtuu raideliikenteessä ja yksi kolmasosa tieliikenteessä. Yleisestä itsemurhien vähentymisestä huolimatta liikenteessä tapahtuvien itsemurhien määrässä ei ole tapahtunut vähenemistä 2000-luvun aikana.

Raideliikenteessä tapahtuneet itsemurhat ovat olleet hienoisessa laskussa ja tieliikenteessä tapahtuneiden itsemurhien määrä on sen sijaan noussut, selviää Trafin, liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja Liikenneturvan syyskuussa 2016 julkaisemasta selvityksestä.

Kuljettaja tarvitsee tukea selviytymiseen

Vuoden 2014 joulukuussa raskaan tieliikenteen kuljettajat pysäyttivät ajoneuvonsa ja sytyttivät teiden varsille kynttilöitä. Tempauksella oli tarkoitus herättää huomiota lisääntyneisiin onnettomuuksiin, joissa henkilöauton kuljettaja ajaa raskaiden ajoneuvojen alle.

– Tällaisessa onnettomuudessa voi vammautua tai pahimmillaan menehtyä iso joukko täysin sivullisia ihmisiä. Onnettomuus voi olla hyvinkin traumatisoiva raskaan liikenteen kuljettajalle ja jäädä kuljettajan mieleen koko loppuelämän ajaksi, kertoo projektipäällikkö Marena Kukkonen Suomen Mielenterveysseurasta.

Onnettomuuksiin ja kuljettajan selviytymiseen on varauduttu paremmin raideliikenteen puolella, jossa toimijoilla on ennalta sovittu toimintamalli allejääntitilanteiden hoitamiseen. Tieliikenteen puolella yrityksillä ei yleensä ole ennakkoon sovittuja prosesseja tilanteiden varalle, mutta etenkin suuremmissa yrityksissä tarve itsemurhaonnettomuuksiin liittyvään koulutukseen on tiedostettu, ilmenee syyskuussa julkaistusta selvityksestä.

Vertaistuki auttaa onnettomuudesta selviämisessä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n ja Rahtarit ry:n vertaistukipuhelin on tarkoitettu raskaan liikenteen ammattilaisille ja heidän läheisilleen. Puhelimessa keskustellaan niin liikenneonnettomuuksista kuin taloushuolista, kertoo viestintäpäällikkö Heini Polamo SKAL:sta.

Vertaistukipuhelimessa vertaisina toimivat pääsääntöisesti raskaan liikenteen ammattilaiset eli etupäässä kuljetusyrittäjät ja kuljettajat.
– Joukossa on myös muutamia ammattilaisten perheenjäseniä, joilla on esimerkiksi sairaanhoidon koulutusta ja siten läheistä kosketuspintaa ammattiin. Henkilöistä suuri osa on saanut henkisen tuen valmennusta SKAL:n ja Rahtareiden tai SPR:n järjestämillä kursseilla, kertoo Polamo.

– Vertaistukipuhelimen vertaistuki ei ole vaihtoehto ammattimaiselle kriisiavulle, vaan sille rinnakkainen tuki, jota antavat maallikot. Esimerkiksi vakavan liikenneonnettomuuden jälkeen kannattaa joka tapauksessa olla yhteydessä oman kunnan terveydenhuoltoon tai työterveyshuoltoon. Kunnilla on velvollisuus tarjota kriisiapua vakavien onnettomuuksien uhreille, muistuttaa Polamo.

Raskaan liikenteen vertaistuen puhelinnumero on 020 345 888.

Teksti: Sami Liukkonen

Kirjoitus on julkaistu RIKU-lehdessä 3/2016

Lue koko lehti (pdf)


Lue lisää

Keskustelutuki vähentää itsemurhia