Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Missä tapauksessa uhri voi hakea apua syrjintälautakunnalta?

Syrjintälautakunta on 1.1.2015 alkaen ollut nimeltään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta. Lautakunnan tarkoituksena on valvoa sekä yhdenvertaisuuslain että tasa-arvolain noudattamista yksityisessä toiminnassa sekä julkisessa hallinto- ja liiketoiminnassa.

Tasa-arvolain perusteella (esimerkiksi syrjintä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai raskauden tai synnytyksen perusteella tapahtuva syrjintä) asian voi saattaa lautakunnan käsiteltäväksi vain tasa-arvovaltuutettu tai työmarkkinoiden keskusjärjestö ei syrjinnän uhri. Sen sijaan yhdenvertaisuuslain soveltamisalalla uhri voi tehdä henkilökohtaisesti hakemuksen lautakunnalle.

Lautakunta ei kuitenkaan käsittele työelämän syrjintäasioita vaan ne kuuluvat työsuojeluviranomaisen toiminnan piiriin. Asiaa ei voi saattaa lautakunnan käsiteltäväksi myöskään, mikäli syrjintäasia on jo käsittelyssä jollain toisella viranomaisella (esimerkiksi poliisi).

Uhri voi hakea apua lautakunnalta, mikäli hän on kokenut syrjintää seuraavista syistä: ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy.

Lautakunta on antanut lausuntoja muun muassaa tilanteessa, jossa transsukupuolinen henkilö on epäillyt, että häntä on syrjitty hänen hakeutuessaan ammatilliseen koulutukseen, tilanteessa, jossa uskonnollisen järjestö on yrittänyt vuokrata toimitiloja yksityiseltä henkilöltä, tilanteessa, jossa pankki on evännyt pankkitunnukset näkövammaiselta henkilöltä ja tilanteessa, jossa poliisi on toimittanut esitutkintaa asianomistajan ollessa kuulovammainen henkilö. Lausunnot julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla.

Lautakunta ei voi määrätä uhrille hyvitystä tai korvausta hänen kokemastaan syrjinnästä, mutta lautakunta voi kieltää syrjivää tahoa jatkamasta tai uusimasta syrjiviä toimiaan ja määrätä sen tehosteeksi uhkasakon. Tämän lisäksi lautakunta voi määrätä syrjivän tahon kohtuullisessa ajassa ryhtymään toimiin yhdenvertaisuuslaissa säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi.

Hakemus on helppo tehdä lautakunnan verkkosivuilla. Hakemuksen käsittely lautakunnassa on maksutonta. Muista oikeudenkäyntikuluistaan asianosaiset vastaavat itse.

Emmi Kauppala
OTM, Helsinki
Asianajotoimisto Susiluoto Oy

Kirjoitus on julkaistu RIKU-lehdessä 3/2017.

Avaa koko lehti (pdf)