Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Rikosilmoituksen saa tehdä kielellä, jota osaa puhua riittävästi

Henkilö, joka on joutunut rikoksen kohteeksi tai epäilee joutuneensa rikoksen kohteeksi, voi tehdä rikosilmoituksen millä tahansa poliisilaitoksella. Rikosilmoituksen voi tehdä henkilökohtaisella käynnillä, puhelimella tai vähäisemmistä rikoksista poliisin verkkosivujen sähköisellä verkkolomakkeella.

Rikosasian saattaminen rikosoikeusprosessiin edellyttää rikosilmoitusta. Esitutkinnan käynnistämistä varten poliisi tarvitsee mahdollisimman tarkan kuvauksen siitä mitä on tapahtunut ja ketkä ovat asianosaisia eli rikokseen epäiltyjä ja rikoksen uhreja. Myös mahdolliset silminnäkijät tulee ilmoittaa poliisille. Poliisi kirjaa rikosilmoitustiedot poliisiasiain tietojärjestelmän tutkinta- ja virka-apujärjestelmään. Myös vahingonkorvauksen saaminen edellyttää, että tapahtumista on tehty rikosilmoitus.

Rikosilmoitus on hyvä tehdä mahdollisimman pian rikoksen tapahduttua.  Näin poliisi pääsee nopeasti tutkimaan rikosta ja rikoksen selvittäminen voi olla helpompaa. Rikosilmoituksen teossa on oikeus käyttää kieltä, jota ymmärtää ja osaa puhua riittävästi.
– Vierasta kieltä käyttävä rikosilmoituksen tekijä voi tulla tekemään rikosilmoituksen järjestöjen lähettämänä tai saattamana. Tällöin rikoksen uhrilla on usein mukana jo tulkki tai muu uhrin käyttämää kieltä osaava henkilö. Mikäli tulkkia ei ole ja se tarvitaan, niin poliisi hoitaa tulkin järjestämisen paikalle. Mikäli tulkkia ei saada paikalle samana päivänä, rikosilmoituksen tekoon varataan aika, joka sopii ilmoituksen tekijälle ja tulkille, kertoo ylikomisario Veli Hukkanen Helsingin poliisista.

– Poliisilla on käytössään runsaasti tulkkeja ympäri maata ja poliisin esitutkinnassa käyttämille tulkeille on tehty turvallisuusselvitys. Yleensä tulkin saaminen paikalle onnistuu varsin helposti, mutta harvinaisempien kielien kohdalla tulkkia voidaan joutua etsimään kauemmin, kertoo Hukkanen.

Rikosilmoituksen voi tehdä, vaikka tekijä olisi alle 15-vuotias. Alle 15-vuotias ei joudu vastaamaan teosta oikeudessa, mutta hänen pitää korvata aiheuttamansa vahinko. Asianomistajarikoksia poliisi ei tutki ellei asianomistaja vaadi rangaistusta. Tahallinen väärien tietojen antaminen on rangaistava teko.

Ilmoituksen tekijän ei tarvitse olla rikoksen uhri. Rikosuhripäivystyksen palvelupisteisiin ympäri maata voi olla yhteydessä, jos haluaa keskustella rikosilmoituksen tekemisestä. RIKUn tukihenkilöt voivat olla myös tukena poliisilaitoksella rikosilmoituksen tekemisessä. Rikosilmoitus tehdään yleensä poliisilaitoksen yleisellä asiointitiskillä, jossa luottamuksellisuuden säilyttäminen voi olla hankalaa. Tarvittaessa asiakas voi pyytää erillistä tilaa rikosilmoituksen tekemistä varten.

Teksti: Sami Liukkonen

Rikosilmoitusta varten tarvittavat tiedot

  • kuvaus siitä, mitä on tapahtunut ja miten
  • tarkka tapahtuma-aika ja -paikka
  • tekijän nimi, jos se on tiedossa
  • tekijän tuntomerkit
  • minne päin ja miten tekijä pakeni
  • jos tekijä liikkui jollain ajoneuvolla, ajoneuvon rekisterinumero ja muut tuntomerkit
  • tekijän vaarallisuus

Kirjoitus on julkaistu RIKU-lehdessä 3/2017.

Avaa koko lehti (pdf)