Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Juristi vastaa: Milloin ja missä rikosasioissa alaikäinen asianomistaja saa edustaa itseään oikeudessa?

Alaikäinen on vajaavaltainen eli hänellä ei ole oikeudenkäyntikelpoisuutta. Vajaavaltaisuus tarkoittaa, että hän tarvitsee oikeudenkäyntiin edustajan toimimaan puolestaan ja käyttämään puhevaltaansa. Alaikäinen ei siis pääsääntöisesti voi edustaa itseään oikeudessa, vaan häntä edustaa hänen huoltajansa eli vanhemmat, edunvalvoja tai muu laillinen edustaja. Rikosasiassa vanhempi tai muu edunvalvoja ei kuitenkaan voi edustaa alaikäistä oikeudenkäynnissä, mikäli häntä epäillään kyseessä olevasta alaikäiseen kohdistuneesta rikoksesta. Tällöin alaikäiselle määrätään edunvalvoja käyttämään hänen puhevaltaansa asiassa.

Alaikäisellä on kuitenkin oikeus määrätä omaisuudesta, jota hänellä on oikeus vallita eli käytännössä esim. omalla työllään ansaittu omaisuus. Tämä tarkoittaa, että mikäli rikos kohdistuu tuollaiseen omaisuuteen, saa hän itse yksin käyttää puhevaltaa asiassa. Lisäksi 15 vuotta täyttänyt henkilö voi itsenäisesti käyttää puhevaltaa vanhempansa tai muun edustajansa ohella ns. henkilöönsä kohdistuneen rikoksen johdosta. Tällaisia henkilöön kohdistuvia rikoksia ovat väkivaltarikokset, seksuaalirikokset sekä kunnian, yksityisyyden ja vapauden loukkaukset.

Oikeudenkäyntiä varten alaikäisellekin voidaan palkata avustaja, jonka tehtävänä on auttaa asian hoidossa, ja usein avustajan käyttö onkin suositeltavaa. Esimerkiksi asiassa, jossa alaikäinen on ollut rikoksen uhrina ja rikoksen perusteella tullaan vaatimaan vahingonkorvauksia, avustaja auttaa vahingonkorvauksien määrän arvioimisessa sekä perusteiden esittämisestä istunnossa. Oikeudenkäyntiavustajana voi toimia asianajaja, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai julkinen oikeusavustaja. Seksuaalirikoksissa sekä henkeen ja terveyteen kohdistuneissa rikoksissa tuomioistuin voi hakemuksesta määrätä asianomistajalle eli uhrille oikeudenkäyntiavustajan, jolloin avustajan palkkio maksetaan valtion varoista.

Jutta Wallén-Leino
asianajaja, varatuomari, Oulu
Asianajotoimisto Wallén-Leino Oy

Lue koko lehti (pdf)

Kirjoitus on julkaistu RIKU-lehdessä 3/2019