Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Juristi vastaa: Milloin kiusaaminen on rikos?

Kiusaaminen ilmiönä on valitettavan tuttu muun muassa kouluissa, työpaikoilla, perheissä ja eronneiden vanhempien välillä. Kiusaamisen katsotaan olevan rikos silloin kun se täyttää jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Kiusaamista tapahtuu monin eri tavoin, joten kiusaaminen voi täyttää usean eri rikoksen tunnusmerkit. Kiusaaminen voi loukata kiusatun yksityisyyttä, rauhaa, kunniaa tai vapautta. Kiusaaminen voi kohdistua kiusatun henkeen ja terveyteen. Kiusaaminen voi olla työrikos. Kiusaaja voi vahingoittaa kiusatun omaisuutta.

Kiusaaminen voi olla esimerkiksi jokin seuraavista rikoksista:

Kotirauhan rikkominen tai törkeä kotirauhan rikkominen
kiusaaja häiritsee kiusattua kotirauhan suojaamassa paikassa, kuten kiusatun kotona tai kotipihalla.
Viestintärauhan rikkominen
kiusaaja häiritsee kiusattua lähettämälle hänelle toistuvasti viestejä tai soittamalla kiusatulle.
Salakuuntelu tai salakatselu
kiusaaja kuuntelee tai katselee teknisellä laitteella kiusattua ilman tämän lupaa.
Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen tai törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen
kiusaaja toimittaa lukuisten ihmisten saataville tietoja kiusatun yksityiselämästä. Teolla aiheutetaan kiusatulle vahinkoa tai kiusattuun kohdistuvaa halveksuntaa.
Kunnianloukkaus tai törkeä kunnianloukkaus
kiusaaja esittää kiusatusta tiedon, joka ei ole totta ja joka aiheuttaa kiusatulle vahinkoa tai kiusattuun kohdistuvaa halveksuntaa. Myös toisen halventaminen esimerkiksi nimittämällä tai haukkumalla on kunnianloukkaus.
Vapaudenriisto tai törkeä vapaudenriisto
kiusaaja estää kiusattua liikkumasta tai eristää tämän ympäristöstä. Vapaudenriistosta on kyse silloin, jos kiusaaja lukitsee kiusatun huoneeseen tai sitoo tämän tai kuljettaa kiusatun jonnekin vastoin kiusatun tahtoa. Vapaudenriistoa on myös yhteydenpidon estäminen.
Laiton uhkaus
kiusaaja uhkaa kiusattua väkivallalla tai tappamisella.
Vainoaminen
kiusaaja uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muulla tavalla vainoaa kiusattua niin, että kiusattu kokee pelkoa ja ahdistusta.
Pakottaminen
kiusaaja pakottaa kiusatun väkivallan tai uhkauksen avulla sietämään, tekemään tai jättämään tekemättä jotakin.
Lievä pahoinpitely, pahoinpitely tai törkeä pahoinpitely
kiusaaja tekee kiusatulle väkivaltaa tai vahingoittaa hänen terveyttään, aiheuttaa kiusatulle kipua tai saattaa kiusatun tiedottomaan tilaan päihteillä.
Vammantuottamus tai törkeä vammantuottamus
kiusaaja aiheuttaa kiusatulle vaikean vamman tai sairauden.
Tappeluun osallistuminen
kiusaaja osallistuu usean henkilön tappeluun, jonka seurauksena kiusatulle aiheutuu vaikea ruumiinvamma tai sairaus.
Vaaran aiheuttaminen tai heitteillepano
kiusaaja aiheuttaa kiusatulle vakavan hengen tai terveyden vaaran.
Työsyrjintä
kiusaaja kohtelee kiusattua syrjivästi tämän rodun, alkuperän, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan vuoksi.
Lievä vahingonteko, vahingonteko tai törkeä vahingonteko
kiusaaja hävittää tai vahingoittaa kiusatun omaisuutta.

Elina Lahtinen
Asianajaja, Psykologi, Tampere
Asianajotoimisto Luoti Oy

Lue koko lehti (pdf)

Kirjoitus on julkaistu RIKU-lehdessä 3/2019

Lue lisää