Nopea poistuminen Siirry sisältöön

RIKUssa noudatettavia toimintalinjoja ja periaatteita

RIKUn toiminnassa noudatetaan RIKUn yleisiä toimintalinjoja ja periaatteita, vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisiä periaatteita sekä NuSuVeFo:n eli nuorille suunnatun verkkotyön foorumin verkossa tehtävälle nuorisotyölle laatimia eetisiä periaatteita.

RIKUn toimintalinjoja ja periaatteita

Rikosuhripäivystyksen tavoitteena on parantaa rikoksen uhrin asemaa vaikuttamalla yleisiin asenteisiin, käytäntöihin, päätöksentekoon ja lainsäädäntöön. Palvelutoiminnan tavoitteena on lievittää rikoksesta uhrille koituneiden seuraamusten vaikutuksia.

Toimintaperiaatteet

 • kunnioittaa uhrin itsemääräämisoikeutta
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta
 • kohdella tasapuolisesti kaikkia rikosuhreja

Toimintatavat

 • toteuttaa rikosuhritoimintaa vapaaehtoistyöhön perustuvana ammatillisesti ohjattuna auttamistoimintana
 • toimia ensisijaisesti ohjaavana palveluna
 • välttää päällekkäispalvelujen rakentamista
 • ottaa huomioon alueellisten erityispalvelujen tarve
 • perus- ja jatkokouluttaa vapaaehtoiset puhelinpäivystäjät ja tukihenkilöt
 • antaa kaikille työntekijöilleen riittävä työnohjaus ja tuki
 • edistää rikosuhrin asemaan liittyvää tutkimusta
 • vaikuttaa uhrin asemaan liittyvään valtakunnalliseen ja paikalliseen päätöksentekoon

Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettiset periaatteet

Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunta hyväksyi kokouksessaan 9.11.2016 periaatteet, joihin myös RIKU on sitoutunut: Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettiset periaatteet.

NuSuVeFo eli Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin verkossa tehtävälle nuorisotyölle laatimat eettiset periaatteet.

Yhteydenottajan oikeudet ja velvollisuudet

 • Yhteydenottajalla on oikeus tietää, minkä ikäisille palvelu on tarkoitettu.
 • Yhteydenottajalla on oikeus tietää, voiko hän ottaa yhteyttä nimettömänä.
 • Yhteydenottajalla on oikeus tietää, missä määrin keskustelu on luottamuksellista.
 • Yhteydenottajalla on oikeus luotettavaan, turvalliseen ja oikeudenmukaiseen palveluun.
 • Yhteydenottaja ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin.
 • Yhteydenottajalla on oikeus saada tietoa palvelusta ja sen järjestäjästä, tietosuojasta ja tietojen käsittelystä sekä antaa palautetta palvelusta.
 • Yhteydenottajalla on velvollisuus noudattaa palveluiden sääntöjä.

Verkossa toimivan ohjaajan oikeudet ja velvollisuudet

 • Ohjaaja on vapaaehtoinen tai palkattu työntekijä.
 • Ohjaajalla on oikeus saada tehtäväänsä koulutusta ja säännöllistä ohjausta.
 • Ohjaajalla on oikeus tietää, voiko hän pysyä palvelussa nimettömänä.
 • Ohjaajalla on oikeus olla suostumatta epäasialliseen kohteluun.
 • Ohjaajalla on velvollisuus puuttua sääntöjen vastaiseen käyttäytymiseen.
 • Ohjaaja on palvelussa sitoutunut toimimaan taustaorganisaationsa toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaisesti.
 • Ohjaajalla on oikeus luopua vaitiolovelvollisuudesta, mikäli tulee ilmi suunnitteilla oleva tai jo tapahtunut vakava rikosasia tai lastensuojelullinen huoli. Luopuessaan vaitiolovelvollisuudesta ohjaajan on ilmoitettava siitä yhteydenottajalle mahdollisuuksien mukaan.
 • Ohjaaja on keskustelussa yhteydenottajaa varten.
 • Ohjaaja ei käsittele keskustelussa omia ongelmiaan.
 • Ohjaajan antama ohjaus on asianmukaista ja luotettavaa. Yhteydenottaja ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin.
 • Ohjaaja voi tarjota vaihtoehtoja, mutta ei tee päätöksiä yhteydenottajan puolesta.
 • Ohjaaja ei pidä yhteyttä yhteydenottajiin työajan ulkopuolella.

Ilmoitusvelvollisuus

Eettisten periaatteiden ohella työtämme ohjaa mm. lastensuojelulaki. Palvelumme ovat pääasiassa luottamuksellisia. Joissain tilanteissa lastensuojelulain velvoittama ilmoitusvelvollisuus ohittaa vaitiolovelvollisuuden. Tällaisessa tilanteessa pyrimme kertomaan asiakkaalle, jos on välttämätöntä ottaa yhteyttä lastensuojeluviranomaisiin tai poliisiin.

Turvallisemman tilan periaatteet

Turvallisemman tilan periaatteet Rikosuhripäivystyksessä

Lue lisää palveluista