Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Ihmiskaupan vastainen verkosto (IKV-verkosto)

Ihmiskaupan vastainen verkosto (IKV-verkosto) on kolmannen sektorin ja tutkijoiden verkosto, jonka tarkoituksena on jakaa ja tuottaa tietoa ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta sekä ihmiskaupan uhrien auttamisesta ja vaikuttaa yhdessä niihin rakenteisiin, joiden kautta ihmiskaupan vastaista toimintaa ja uhrien auttamista voidaan parantaa ja tehostaa. Verkoston toimintaa koordinoi Rikosuhripäivystys.

Verkoston periaatteet ovat tällä hetkellä allekirjoittaneet seuraavat kolmannen sektorin toimijat:

Verkoston toiminnassa on aktiivisesti mukana myös muita toimijoita, kuten Euroopan Kriminaalipolitiikan Instituutti HEUNI sekä Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM .

IKV-verkoston kokouksiin voi osallistua myös valtionhallinnon ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattori ja muita ihmiskaupan vastaisen toiminnan kannalta tärkeitä viranomaisia.

Mikäli olet kolmannen sektorin toimija, joka haluat mukaan IKV-verkoston toimintaan ja sähköpostilistalle, täytäthän lomakkeen. Lisätietoja antaa tarvittaessa Rikosuhripäivystyksen ihmiskaupan uhrien auttamistyön erityisasiantuntija Pia Marttila (pia.marttila@riku.fi).

Yhteistyö IKV-verkostossa

Verkoston perustehtävä

IKV-verkoston tehtävä on saattaa yhteen kansalaisyhteiskunnan toimijat sekä tutkijat jakaakseen tietoa ja kokemuksia ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta sekä ihmiskaupan uhrien auttamisesta ja vaikuttaakseen yhdessä niihin rakenteisiin, joiden kautta ihmiskaupan vastaista toimintaa ja uhrien auttamista voidaan parantaa ja tehostaa.

Verkoston toimintatarkoitus

  • jakaa tietoa ja osaamista verkoston eri toimijoiden välillä
  • luoda ajankohtaista tilannekuvaa ihmiskaupasta Suomessa
  • kehittää ihmiskaupan uhrien järjestölähtöisiä auttamistoimia Suomessa
  • vaikuttaa valtiollisen ihmiskaupan vastaisen toiminnan sekä uhrien auttamistyön kehittämiseksi
  • edesauttaa yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden sekä kansalaisyhteiskunnan ja tutkijoiden välillä
  • ihmiskauppaan liittyvän politiikan, parhaiden käytäntöjen ja lainsäädännön seuraaminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
  • jakaa tietoa ihmiskaupasta globaalina ilmiönä ja toimintamalleista sen ehkäisemiseksi Suomessa sekä muissa uhrien lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaissa

Verkoston arvopohja ja lähtökohdat

IKV-verkoston jäsenet tekevät työtään perustuen jokaisen organisaation omaan arvopohjaan ja tapaan työskennellä. Organisaatioiden moninaisuus varmistaa sen, että verkoston jäsenet tavoittavat ihmisiä laajalti ja voimme käydä ihmiskauppaan liittyvää dialogia eri tulokulmista. Verkoston jäseniä yhdistää sitoutuminen ihmiskaupan vastaiseen toimintaan ja uhrilähtöiseen auttamistyöhön, halu tehdä yhteistyötä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä ihmiskauppaan liittyvien kansainvälisten sopimusten ja direktiivien asettamien velvoitteiden toteutumiseksi käytännössä.

Järjestöjen työn erilaisista lähtökohdista huolimatta kaikkien IKV-verkoston jäsenten toiminta perustuu kuitenkin vahvasti ihmisoikeuksiin sekä sitä koskeviin kansainvälisiin julistuksiin ja sopimuksiin. IKV-verkosto on verkostona poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

THB Platform in english