Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Yhdenvertaisuus Rikosuhripäivystyksen palveluissa ja työssä

Rikosuhripäivystyksen tavoitteena on, että kaikilla asiakkailla on yhtäläinen mahdollisuus käyttää RIKUn palveluita. Kaikilla RIKUn työntekijöillä ja vapaaehtoisilla on oikeus tehdä töitä ilman, että heihin kohdistuu minkäänlaista syrjintää.

RIKU on tehnyt vuonna 2019 käytännönläheisen yhdenvertaisuussuunnitelman. Siinä käsitellään erilaisia mahdollisia syrjintäperusteita, yhdenvertaisuuden edistämistä ja sitä, kuinka syrjintään puututaan RIKUn eri toiminnoissa. Kehitämme ja mukautamme palveluitamme asiakkaillemme sopiviksi huomioimalla eri vähemmistöjen tarpeet.

Yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti, ja sitä muokataan tarpeen mukaan, kun toimintaympäristö muuttuu.

Emme syrji ketään.

Suunnitelmassa sovituilla toimenpiteillä vältetään epätasa-arvoa, joka johtuu esimerkiksi iästä, sukupuolesta, seksuaalisuudesta, alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, vakaumuksesta, vammaisuudesta tai sosiaalisesta asemasta.

Yhdenvertaisuussuunnitelmassa on nimetty henkilöt, jotka vastaavat suunnitelman toteutumisesta ja seurannasta.

Rikosuhripäivystys on julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi.

Lue lisää

Syrjintä voi olla rikos
Yhdenvertaisuus.fi: Syrjinnästä vapaa alue