Anna palautetta PoistuNopea poistuminen Siirry sisältöön

Turvallisemman tilan periaatteet

Rikosuhripäivystyksessä noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. RIKUn henkilöstö ja toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset sitoutuvat periaatteisiin. Periaatteiden tarkoitus on, että kaikkien on turvallista olla mukana Rikosuhripäivystyksessä asiakkaana, vapaaehtoisena, yhteistyökumppanina ja työntekijänä.

Turvallisemman tilan periaatteet Rikosuhripäivystyksessä

  • Tunnista ennakkoluulosi. Älä tee oletuksia kenenkään toimintakyvystä, terveydestä, seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista tai sosioekonomisesta taustasta.
  • Kunnioita jokaisen ihmisen fyysisiä ja psyykkisiä rajoja. Jokaisella on erilaiset rajat ja kysymällä selviää, voiko esimerkiksi toista ihmistä koskea.
  • Anna tilaa. Huolehdi, että kaikki pääsevät keskusteluissa osalliseksi ja tulevat kuulluiksi. Ole vastuussa omasta toiminnastasi ja käytöksestäsi.
  • Puutu häirintään, syrjintään ja epäasialliseen käytökseen mahdollisuuksien mukaan heti. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä tilaisuuden järjestäjään tai RIKUn työntekijään. Yhteystiedot