Anvisningar för hur man skyddar sig mot inbrott och hur man ska agera om ett brott sker

6Hemmet är den trygga platsen i en osäker värld. Ett inbrott trasar allvarligt sönder varje människas känsla av säkerhet. Ett inbrott anses inte alltid som en mycket traumatisk händelse, men att på känslonivå komma över ett inbrott tar mycket längre än att återställa hemmet i ursprungligt skick.

De flesta inbrotten sker där det är enkelt att bryta sig in. Man kan med enkla medel göra det svårt att göra ett inbrott:

 • Fäst uppmärksamhet vid låsen till din bostad
  • Det är bra om alla ytterdörrar kan sättas i baklås.
  • Utöver ett baklås kan man installera ett säkerhetslås som måste stängas och öppnas med nyckel. En samtidig användning av baklås och säkerhetslås ger ett bra inbrottsskydd för en höghuslägenhet.
  • Låsningsskyddet kan förstärkas med bakkantssäkring (för att förhindra att dörren lyfts bort), med titthål och säkerhetskedja.
 • Kontrollera regelbundet de grundläggande säkerhetssystemen i din bostad (dörrarnas och fönstrens låsning, förvaring av nycklar, larmsystem) och lär dig använda dem.
 • Om du har ett larmsystem – fäst dekaler om detta på dörrar och fönster.
 • Kom ihåg att reservnyckeln inte ska placeras under dörrmattan.
 • Fäst inte dina kontaktuppgifter vid nycklarna eller uppgifter om till vilken dörr de passar.
 • När du flyttar till en ny lägenhet lönar det sig att samordna låsen på nytt.
 • Du kan avbryta leveransen av produkter du har beställt under din semester.
 • Berätta inte på telefonsvararen eller i de sociala medierna om din semesterresa.
 • Berätta för en pålitlig granne att du kommer att vara borta så att han eller hon kan hålla ett öga på ditt hus.
 • Se till att din bostad och sommarstuga ser bebodd ut medan du är bortrest.
  • Dra inte för gardinerna.
  • Om möjligt, använd en timer för att tända och släcka lampor.
  • Be någon tömma postlådan, skotta snö eller klippa gräsmattan.
 • Utomhusbelysning med rörelsedetektor kan skrämma iväg oinbjudna gäster.
 • Vid planering och installation av larmsystem lönar det sig att endast använda utrustning och montörer som är godkända av försäkringsbolagen.
 • Fundera på en säker förvaringsplats för viktiga handlingar. Skaffa vid behov en förvaringsbox för handlingarna i din egen bank.
 • Det lönar sig inte att förvara stora summor i kontanter hemma. Förvara inte all dina pengar på en och samma plats, såvida du inte har ett ordentligt kassaskåp för dem.
 • Det lönar sig att katalogisera egendomen och fotografera värdeföremål som stöd för minnet.
 • Ta bort värdefull lös egendom från sommarstugan när stugsäsongen är förbi.
 • Se alltid till att ditt försäkringsskydd är uppdaterat. Utred vad din försäkring täcker och vilka skyddsanvisningar hör samman med den.

Om du blir offer för ett inbrott

 • Anmäl det som har skett så snabbt som möjligt till polisen och fråga vad du ska göra.
 • Be om en kopia av brottsanmälan. Försäkringsbolaget kan senare be om en kopia av brottsanmälan.
 • Undvik att förstöra eventuella fingeravtryck eller andra bevis. Städa inte och ordna inte upp dina saker förrän du har fått tillstånd till detta av polisen.
 • Låt reparera söndrade dörrar, lås, fönster osv. så snabbt som möjligt efter att du har fått tillstånd till detta av polisen. Spara kvitton på reparationskostnader för ett eventuellt senare krav på skadestånd.
 • Gör upp en förteckning över förlorad egendom
 • Gör en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag och bifoga en kopia av brottsanmälan.
 • Kontakta Brottsofferjouren ifall du har frågor som hör samman med händelsen och som du vill ha ett svar på eller om du ha behov av att prata med en utomstående om det som har skett.