Brottsanmälan

91En brottsanmälan är en förutsättning för att ett brottmål ska kunna föras till ett straffrättsförfarande. Det krävs även en brottsanmälan för att erhålla skadestånd. En brottsanmälan kan göras på vilken polisstation som helst, oberoende av var brottet har skett. En brottsanmälan kan göras som ett personligt besök eller per telefon. Vid lindrigare brott (till exempel cykelstöld) som inte kräver omedelbara åtgärder av inte kräver omedelbara åtgärder av polisen kan en brottsanmälan göras elektroniskt på nätet. Anmälan kan göras av till exempel offret, av vittnet till ett brott eller av polisen.

På en polisstation görs en brottsanmälan ofta vid en offentlig disk där det är svårt att upprätthålla konfidentialitet. Kunden kan be om att få göra brottsanmälan i ett avskilt rum.

 

För en brottsanmälan krävs en så noggrann beskrivning som möjligt av vad som har hänt och vilka de berörda personerna är, det vill säga de som misstänks för brott och brottsoffren. Man ska även uppge eventuella ögonvittnen för polisen.

De uppgifter som behövs för en brottsanmälan är

  • en beskrivning av vad som har skett och hur det skett
  • exakt tid och plats för det som skett
  • gärningsmannens namn, om det är känt
  • gärningsmannens signalement (ålder, längd, kroppsbyggnad, speciella anletsdrag, ögonens färg, tänder, tal, händer, sätt att röra sig, klädsel)
  • åt vilket håll flydde gärningsmannen och hur
  • om gärningsmannen rörde sig med något fordon, fordonets registernummer och andra signalement (märke, färg, modell)
  • hur farlig anses gärningsmannen vara (beväpnad, sinnestillstånd, hotfull, alkohol- eller narkotikapåverkad o.s.v.)

Det lönar sig att göra en brottsanmälan så snabbt som möjligt efter att brottet har skett. Då kan polisen så snabbt som möjligt börja undersöka brottet. Man kan göra en brottsanmälan även om gärningsmannen är under 15 år. Barn under 15 år ställs inte till svars för sina handlingar i domstol, och han eller hon kan inte dömas till böter, men han eller hon måste ersätta den skada som han eller hon har orsakat. Polisen undersöker inte målsägandebrott, såvida inte offret yrkar på straff och det inte heller i allmänt intresse är nödvändigt att väcka åtal mot den misstänkte i rätten. Att medvetet lämna felaktiga uppgifter är straffbart.

Brott preskriberas så småningom. Endast sådana brott där straffet kan vara livstids fängelse preskriberas aldrig. Preskriptionstiden börjar löpa från det att brottet har skett eller man har fått vetskap om det. Åklagaren måste hinna väcka åtal innan preskriptionstiden löper ut. Innan dess måste polisen hinna undersöka brottet. Efter att brottet har preskriberats kan åtal inte längre väckas mot den misstänkte. Preskriptionstiden för brott varierar från två år upp till tjugo år. Till exempel preskriberas en misshandel som är allvarligare än lindrig efter fem år och grov misshandel efter tjugo år.

Brottsofferjourens (RIKU) stödpersoner kan hjälpa till med att göra en brottsanmälan.