Hänvisa din kund till RIKUs tjänster

Det är enkelt att hänvisa någon till Brottsofferjouren. Du kan berätta för din kund att du med hans eller hennes samtycke skickar hans eller hennes kontaktuppgifter till Brottsofferjouren ifall han eller hon inte motsätter sig detta. Du kan förmedla kontaktuppgifterna med blanketten här bredvid, som via vår centralbyrå förmedlas vidare till det serviceställe som finns närmast kundens hemort. Vi kontaktar kunden inom fem vardagar. När du skickar en kontaktbegäran godkänner din kund att din begäran förmedlas till RIKUs närmaste serviceställe, antingen per telefon eller via e-post.  

I mer brådskande fall kan du kontakta vårt serviceställe direkt. Kontaktuppgifter till serviceställena

Du kan även ge kunden våra riksomfattande kontaktuppgifter