Kom med som frivillig i Brottsofferjouren (RIKU)

RIKUs viktigaste resurs är frivilligarbetarna. Vårt frivilligarbete är en mångsidig och intressant verksamhet. För närvarande deltar cirka 300 kunniga och engagerade frivilligarbetare i vår verksamhet som handleds och samordnas av cirka 40 yrkesmänniskor, huvudsakligen inom social- och hälsovården. Vi förutsätter inte att de frivilliga ska ha en viss yrkesbakgrund. Vi utbildar alla som kommer med i vår verksamhet.

RIKUs frivilligarbete passar för vuxna personer

 • som är redo att förbinda sig till en krävande och mycket intressant frivilligverksamhet
 • vars eget liv är i balans
 • som inte har egna brottsofferupplevelser i sitt nära förflutna
 • som inte har gjort sig skyldiga till allvarliga brott
 • som har tid och kraft att hjälpa våra kunder som även kan vara i en mycket svår livssituation
 • som kan arbeta även dagstid enligt separat överenskommelse, till exempel skiftesarbetare, pensionärer, deltidsarbetande mm.
 • som har ett öppet och tolerant sinne och kan lyssna på en annan människa

Vi erbjuder
 • betydelsefullt och belönande frivilligarbete i ett trevligt och engagerat team av RIKU-medarbetare
 • en högklassig grundkurs, fortsättningskurs och fortbildning
 • regelbunden handledning i arbetet
 • professionellt stöd och handledning för att kunna stöda och handleda kunden
 • rekreation som motsats till det krävande arbetet


Vad betyder RIKUs frivilligarbete i praktiken?

Brottsofferjouren erbjuder praktiska råd och mentalt stöd till brottsoffer, deras närmaste och vittnen i brottmålet. De flesta av våra kunder har blivit offer för våldsbrott. Våra tjänster grundar sig på professionellt handledd frivilligverksamhet. Vi betalar varken lön eller arvode för verksamheten, men vi ersätter rese- och telefonkostnader.

Våra frivilligarbetare kan fungera inom telefonjouren, nätarbetet och som stödpersoner:

 • Jourerna i den riksomfattande Hjälpande telefonen lyssnar, ger råd och mentalt stöd. Vi behov hänvisar de uppringarna till RIKUs andra tjänster eller till professionell hjälp.
 • Jourerna i den juridiska rådgivningen som har en juridisk utbildning och som arbetar med brottmål gör detta arbete på frivillig basis. Uppringaren kan kontrollera sina lagenliga rättigheter och få vägledning som rör dessa.
 • De som arbetar som stödpersoner på våra serviceställen hjälper alltid sin kund personligen. De går bredvid kunden och erbjuder mentalt stöd och praktiska råd. En stödperson kan vara med kunden på till exempel polisstationen, vid en rättegång eller vid andra möten med myndigheter som hör samman med brottmålet – därför betonar vi möjligheten att handla dagstid. Man kan komma överens om andra kundmöten till sådana tider som passar kunden och stödpersonen bäst.
 • Jourerna i webbhjälpen svarar för sin del på frågor via offentliga diskussionsforum och RIKUchatten.


Är det tryggt att arbeta som frivillig i RIKU?

Vi tar hänsyn till säkerhetsaspekterna i allt vi gör. För RIKUs frivilligarbete finns tydliga riktlinjer som vi följer. Vi går till exempel aldrig hem till en kund eller bjuder en kund till vårt eget hem. Vi skyddar även frivilligarbetarnas privatliv så, att han eller hon endast använder förnamnet vid kontakt med kunder och myndigheter. Han eller hon ger inte heller sitt telefonnummer till en kund. Våra yrkesmänniskor bedömer även alltid säkerhetsfrågorna vad gäller kundrelationen.

Hur kan man bli frivillig i RIKU?

Vi behöver hela tiden fler frivilliga. Även om RIKUs frivilligarbetare har visat sig vara mer engagerade i sitt frivilligarbete än genomsnittet är det helt naturligt att några slutar och vi behöver nya i stället för dem. Vi behöver också nya frivilligarbetare när vi grundar ett nytt serviceställe eller när antalet kunder ökar.

Du hittar RIKUs grundkurser på de här sidorna under Utbildningar och seminarier. Där hittar du också anvisningar för hur du tar kontakt. Grundkursernas längd varierar mellan 40 och 60 timmar. Utbildningen innehåller information om bland annat brottsprocessen, traumatisk kris, psykisk hjälp, telefon- och webbhjälp samt möten med kunder.

Före utbildningen genomförs med en av RIKUS anställda en gemensam bedömning av uppgiftens innehåll och lämplighet för den sökande. Ifall det inte inom ditt område kommer att ordnas en utbildning inom den närmaste tiden kan du kontakta distriktsbyrån närmast dig och berätta att du är intresserad och ange dina kontaktuppgifter. Du kan fylla i den elektroniska blanketten där du kan meddela ditt intresse för att fungera som en av Brottsofferjourens frivilliga. suomeksi | på svenska

Vi kontrollerar varje frivilligs brottsliga bakgrund i rättsregistercentralen (lag 148/2014)