Stöd vår verksamhet

Brottsofferjouren är en allmännyttig organisation, vars verksamhet huvudsakligen finansieras av staten. När antalet personer som behöver hjälp ökar behöver vi tilläggsresurser för vår verksamhet. Om du vill vara med och stödja vår hjälpverksamhet för brottsoffer kan du delta med en donation eller genom att köpa annonsutrymme i vår RIKU-tidning.

Donationer

Via Föreningen för Mental Hälsa i Finlands donationskonton:
FI23 8000 1800 2830 05, DABAFIHH
FI52 1572 3000 3722 19, NDEAFIHH

Referensnummer

Använd referensnumret 14054 eller skriv Brottsofferjouren i meddelandefältet när du gör en donation.

Föreningen för Mental Hälsa i Finlands insamlingstillstånd

Insamlingstillstånd RA/2017/1140 gäller 1.1.2018–31.12.2019 i hela Finland, med undantag av Åland.

RIKU-tidningen

Brottsofferjouren ger ut RIKU-tidningen tre gånger om året. I tidningen behandlas aktuella frågor i anknytning till offrets ställning.
Genom att köpa annonsutrymme i tidningen stödjer du samtidigt RIKUs verksamhet. Du kan köpa annonsutrymme i tidningen på adressen myynti@printmix.fi