Anna palautetta PoistuNopea poistuminen Siirry sisältöön

บริการให้คําปรึกษาสําหรับแรงงานชั่วคราวตามฤดูกาลและคนเก็บผลเบอร์รี่

Thainkielinen esittely RIKUn kausityöneuvonnasta 2024

3 มิถุนายนถึง 30 กันยายน, จันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. และระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

+358 40 484 0103

อีเมล: help@riku.fi

สายด่วนช่วยเหลือจะตอบคําถามทางโทรศัพท์และใช้แอปรับส่งข้อความทั่วไป (WhatsApp, Viber, LINE, ZALO, Telegram, Signal) หรือจะเลือกติดต่อฝ่ายบริการไม่ว่าคุณจะพูดภาษาใด เสียงตอบรับปลายสายจากโทรศัพท์จะเป็นภาษาฟินแลนด์หรือภาษาอังกฤษ หรือหากจำเป็น อาจเป็นเสียงในภาษาอื่น ๆ ได้ด้วยความช่วยเหลือของนักแปลมืออาชีพ ส่วนข้อความที่ส่งไปยังบริการในภาษาอื่น ที่ไม่ใช่ภาษาฟินแลนด์หรืออังกฤษจะถูกแปล

บริการนี้จะเป็นความลับ และจะไม่มีการส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากผู้ติดต่อไปให้บุคคลภายนอกหากผู้ติดต่อไม่อนุญาต

บริการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือแรงงานชั่วคราวตามฤดูกาลและคนเก็บผลเบอร์รี่  ที่สงสัยว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากการทำงานในฟินแลนด์โดยเฉพาะ สายด่วนจะให้คําแนะนําเกี่ยวกับเงื่อนไขการทํางานที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ชั่วโมงการทํางานและเงินเดือน สภาพที่พักอาศัย ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนายหน้าหางานหรือนายจ้าง ตลอดจนการเยียวยาทางกฎหมายที่มีอยู่ หากพนักงานยินยอมให้ดําเนินการดังกล่าว สามารถส่งต่อเรื่องนี้ให้หน่วยงานกํากับดูแลทำการสอบสวนเพิ่มเติมได้

PDF: คุณเป็นแรงงานชั่วคราวตามฤดูกาลในฟินแลนด์หรือไม่

Seasonal Work Helpline