Har du fallit offer för ett brott eller försök till brott eller har du varit vittne till ett brott?

Brottsofferjourens (RIKU) uppgift är att förbättra brottsoffrets, hans eller hennes närmastes och vittnens ställning genom att påverka och producera stödtjänster.

Du kan kontakta servicen genom att ringa eller fylla i och skicka blanketten för kontaktbegäran.