Quick quit Skip to content

Beredskapsverksamhet

Brottsofferjourens beredskapsverksamhet strävar efter att klara av att hjälpa offer, offrens närstående och vittnen i brottmålet i akuta situationer.

I omfattande brottssituationer kan RIKU köra i gång stödtjänster även utanför de normala stödtiderna eller lägga till resurser till telefon- och chattjänsterna. Bedömningen grundar sig på hur allvarliga och brådskande följderna är för brottsoffren samt situationens omfattning. Sådana exceptionellt omfattande situationer kan till exempel omfatta terrordåd eller andra motsvarande omfattande våldssituationer eller dataintrång och cyberattacker som involverar ett stort antal offer och deras närstående.

I regionala krissituationer finns även visitor-verksamhet där RIKU kan erbjuda jour på plats.

RIKU informerar om sina tjänster i akuta situationer så fort som möjligt. Målet med informationen är att berätta för brottsoffren, deras närstående och vittnen i brottmålet om RIKUs och andra aktörers tjänster samt om offrens rättigheter och offrets ställning i brotten i fråga.

En viktig del av beredskapen är utbildning av frivilliga och anställda i beredskapsuppgifter samt övningar som upprätthåller beredskapen.

Ladda ner broschyren: Brottsofferjourens beredskapsverksamhet

Kontaktpersoner

Leena-Kaisa Åberg
Verksamhetsledare
+358 50 3378 703

Jenni Kreivi
Koordinator för frivilligverksamhet
+358 40 632 4191