Quick quit Skip to content

Brottsofferjouren påverkar i nätverk

Brottsofferjouren utför ett omfattande nätverkssamarbete med andra organisationer och myndigheter. Vi arbetar aktivt inom olika samhällssektorer för att förbättra offrens, vittnens samt brottsoffrens anhörigas ställning samt stödtjänster. Målet med Brottsofferjourens nätverksarbete är att även stärka brottsoffrens ställning inom lagstiftningen samt att delta i spridandet av god praxis, såväl inom landet som internationellt.

RIKUs samarbetsnätverk

Nätverket mot människohandel (IKV-verkosto) är ett nätverk bestående av den tredje sektorn och forskare, vars syfte är att distribuera och producera information om verksamhet mot människohandel samt hjälp för dem som har blivit offer för människohandel och tillsammans påverka strukturer via vilka man kan förbättra och effektivera verksamheten mot människohandel och hjälpen till offren. Nätverkets verksamhet samordnas av Brottsofferjouren.