Quick quit Skip to content

Nätverket mot människohandel (IKV-nätverket)

Nätverket mot människohandel (IKV-verkosto) är ett nätverk bestående av den tredje sektorn och forskare, vars syfte är att distribuera och producera information om verksamhet mot människohandel samt hjälp för dem som har blivit offer för människohandel och tillsammans påverka strukturer via vilka man kan förbättra och effektivera verksamheten mot människohandel och hjälpen till offren. Nätverkets verksamhet samordnas av Brottsofferjouren.

För närvarande har följande aktörer inom den tredje sektorn undertecknat nätverkets principer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även andra aktörer deltar aktivt i nätverkets verksamhet, såsom Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI) och Internationella migrationsorganisationen IOM (International Organization for Migration).

Även koordinatorn för statsförvaltningens verksamhet mot människohandel och andra myndigheter som är viktiga för arbete mot människohandel kan delta i IKV-nätverkets möten.

Ifall du är en aktör inom den tredje sektorn och du vill delta i IKV-nätverkets verksamhet eller följa oss via IKV-nätverkets e-postlista ska du kontakta Pia Marttila (pia.marttila@riku.fi), Brottsofferjourens koordinator inom arbetet med att hjälpa offer för människohandel.

Samarbete i IKV-nätverket

Nätverkets basuppgift

IKV-nätverkets uppgift är att sammanföra aktörer inom medborgarsamhället och forskare för att distribuera information om och erfarenheter av verksamhet mot människohandel samt arbete med att hjälpa offer för människohandel och att tillsammans påverka de strukturer via vilka man kan förbättra och effektivera verksamheten mot människohandel och hjälpen till offren.

Nätverkets verksamhetssyfte

  • förmedla information och kunnande mellan olika aktörer i nätverket
  • att utarbeta en aktuell lägesbild av människohandel i Finland
  • att utveckla den organisationsbaserade hjälpverksamheten bland offer för människohandel i Finland
  • att påverka den statliga verksamheten mot människohandel samt att utveckla hjälparbetet för offren
  • att främja samarbetet mellan aktörer i medborgarsamhället samt mellan medborgarsamhället och forskarna
  • att följa upp politik i anknytning till människohandel, bäst praxis och lagstiftning på såväl nationell som internationell nivå
  • att förmedla information om människohandel som ett globalt fenomen och om verksamhetsformer för att förebygga människohandel i Finland samt i övriga länder för offrens utresa, transfer och destination.

Värdegrund och utgångspunkter för nätverket

Medlemmarna i IKV-nätverket arbetar utifrån varje organisations egen värdegrund och arbetsmodell. Organisationernas mångfald garanterar att medlemmarna i nätverket träffar många olika människor och vi kan föra en dialog om människohandel ur olika perspektiv. Nätverkets medlemmar förenas av att de har förbundit sig till att arbeta mot människohandel och att utföra ett offerorienterat hjälparbete, viljan av att samarbeta för att uppnå dessa mål samt av att de skyldigheter som fastställts i internationella avtal och direktiv genomförs i praktiken.

Trots de olika utgångspunkterna för organisationernas arbete bygger verksamheten för alla medlemmar i IKV-nätverket dock i högsta grad på mänskliga rättigheter samt internationella deklarationer och avtal i anknytning till dessa. IKV-nätverket är ett politiskt och religiöst obundet nätverk.