Quick quit Skip to content

Brottsofferjourens ekonomi

Justitieministeriet och sosial- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), som administrerar Veikkaus Oy:s avkastningar, är Brottsofferjourens huvudsakliga finansiärer. År 2022 uppgick statsbidraget för grundverksamheten lite över 4 700 000 euro. Riksdagen godkände lagen om brottsofferavgift på våren 2015. Systemet trädde i kraft den 1 december 2016. Med brottsofferavgift avses den avgift som gärningsmannen är skyldig att betala och med vilken man finansierar stödtjänster till brottsoffer.

RIKUs regionkontor skaffar dessutom lokal finansiering av bland annat kommunerna. Utöver för det grundläggande arbetet får RIKU även finansiering för utvecklingsarbete av bland annat STEA och EU.

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf fungerar som riksomfattande samordnande organisation för RIKU. Finansiering på riksomfattande nivå ansöks om och förvaltas av MIELI ry. I bokslutet för MIELI ry finns även Brottsofferjourens ekonomiska information (på finska).

År 2022 användes 67 % av RIKUs grundfinansiering till personalkostnader. Den regionala verksamhetens andel av den totala finansieringen uppgick till 78 %.