Brottsofferjourens ekonomi

Justitieministeriet och sosial- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), som administrerar Veikkaus Oy:s avkastningar, är Brottsofferjourens huvudsakliga finansiärer. År 2018 uppgick statsbidraget för verksamheten nästan 4 000 000 euro. Riksdagen godkände lagen om brottsofferavgift på våren 2015. Systemet trädde i kraft den 1 december 2016. Med brottsofferavgift avses den avgift som gärningsmannen är skyldig att
betala och med vilken man finansierar stödtjänster till brottsoffer.

RIKUs regionkontor skaffar dessutom lokal finansiering av bland annat kommunerna. Utöver för det grundläggande arbetet får RIKU även finansiering för utvecklingsarbete av bland annat STEA och EU.

Föreningen för Mental Hälsa i Finland fungerar som riksomfattande samordnande organisation för RIKU. Finansiering på riksomfattande nivå ansöks om och förvaltas av Föreningen för Mental Hälsa i Finland. I bokslutet för Föreningen för Mental Hälsa i Finland finns även Brottsofferjourens ekonomiska information (på finska).

År 2017 användes 66 % av RIKUs finansiering till personalkostnader. Den regionala verksamhetens andel av den totala finansieringen uppgick till 79 %.