Quick quit Skip to content

Likabehandling i Brottsofferjourens tjänster och arbete

Brottsofferjourens målsättning är att alla kunder har samma möjlighet att använda RIKUs tjänster. Alla RIKUs arbetstagare och frivilliga har rätt att arbeta utan att utsättas för någon form av diskriminering.

RIKU utarbetade en praktiskt inriktad likabehandlingsplan år 2019. Där behandlas olika möjliga diskrimineringsgrunder, främjandet av likabehandling och hur man ingriper i diskriminering inom RIKUs olika verksamheter. Vi utvecklar och anpassar våra tjänster så de är lämpliga för våra kunder genom att beakta olika minoriteters behov.

Genomförandet av likabehandlingsplanen följs regelbundet upp och den modifieras enligt behov då verksamhetsmiljön ändras.

Vi diskriminerar ingen.

Genom åtgärderna som överenskommits i planen undviks ojämlikhet på grund av exempelvis ålder, kön, sexualitet, ursprung, nationalitet, språk, övertygelse, funktionsnedsättning eller social status.

I likabehandlingsplanen utnämns personer som ansvarar för genomförandet och uppföljningen av planen.

Brottsofferjouren har förklarat sig som ett diskrimineringsfritt område.

Läs mer

Diskriminering kan vara ett brott

Likabehandling.fi: Diskrimineringsfritt område