Quick quit Skip to content

Principerna för ett tryggare rum

Vid Brottsofferjouren iakttas principerna för ett tryggare rum. Brottsofferjourens personal och frivilliga som deltar i verksamheten förbinder sig till principerna. Syftet med principerna är att det ska vara tryggt för alla att delta i Brottsofferjourens verksamhet som klienter, frivilliga, samarbetspartner och anställda.

Principerna för ett tryggare rum vid Brottsofferjouren

  • Identifiera dina fördomar. Gör inte antaganden om någons funktionsförmåga, hälsa, sexualitet, kön, nationalitet, etnicitet, religion, värderingar eller socioekonomiska bakgrund.
  • Respektera varje människas fysiska och psykiska gränser. Alla har olika gränser och genom att fråga vet man om man kan röra någon annan.
  • Ge utrymme. Se till att alla får delta i diskussioner och att de blir hörda. Ta ansvar för hur du själv agerar och beter dig.
  • Ingrip så snabbt som möjligt i trakasserier, diskriminering och osakligt beteende.  Om detta inte är möjligt ska du kontakta arrangören eller en anställd vid Brottsofferjouren. Kontaktuppgifter