RIKU-tidningen

RIKU-tidningen publiceras av Brottsofferjouren med en upplaga på ca 3500 exemplar. Tidningen utkommer tre gånger per år; i april, september och december.

Tidningen behandlar brott ur brottsoffrets synvinkel samt andra aktuella ärenden relaterade till brottsoffer.
Tidningen går inte att beställa men man kan läsa tidningen elektroniskt på Brottsofferjourens hemsidor.  Den tryckta versionen delas ut bl.a. på olika evenemang som ordnas av Brottsofferjouren.

Målsättningen är

  • att följa, utvärdera, samla, förmedla information om ämnet till läsarna
  • att synliggöra ämnesområdet mera
  • att förbättra brottsoffrets, deras närstående och vittnens ställning vilken är en av Brottsofferjourens huvuduppgifter

Målgruppen är

  • alla som är intresserade av ämnet dvs brottsoffer, samarbetsparter, myndigheter, Brottsofferjourens personal etc.

Principer för redaktionen

  • uppmärksammar och lyfter upp brottsoffrens situation
  • förmedlar sakkännedom om aktuella ämnen
  • fallbeskrivningar tas endast upp med finkänsla och god smak och aldrig utan den berörda partens godkännande

Huvudredaktör Leena-Kaisa Åberg
Redaktionssekreterare Sami Liukkonen