Send feedback QuitQuick quit Skip to content

RIKU-tidningen

RIKU-tidningen publiceras av Brottsofferjouren med en upplaga på ca 3500 exemplar. Tidningen utkommer tre gånger per år; i april, september och december.

Tidningen behandlar brott ur brottsoffrets synvinkel samt andra aktuella ärenden relaterade till brottsoffer.
Tidningen går inte att beställa men man kan läsa tidningen elektroniskt på Brottsofferjourens hemsidor.  Den tryckta versionen delas ut bl.a. på olika evenemang som ordnas av Brottsofferjouren.