Skip to content

RIKUtema

RIKUtema är Brottsofferjourens webbpublikation.

Ämnet för RIKUtema 1/2020 är coronan och dess inverkan på brottsofferärenden.