Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Brottsofferjouren 30 år

Jubileumswebbinarium 15.3.2024 Kl. 10.00–15.30

Titta på webbinarium

Koden för simultantolkning på Interprefy-appen är Riku2024

RIKU Rikosuhripäivystys 30 vuotta, Brottsofferjouren 30 år

?? FI

Brottsoffrens ställning i finland – 30 år av historia och framtiden

Jubileumswebbinarium
15.3.2024 Kl. 10.00–15.30

Ge respons

Ladda ner presentationsmaterialen här

Webbinariet är riktat åt professionella, frivilliga och studerande inom området.

Program:

Kl. 10–11.30 Offrets ställning i framtiden, utveckling och framtidsutsikt

  • Öppnande av webbinariet
  • Offrets ställning i rättegången – innan, nu och i framtiden, professor Johanna Niemi, Helsingfors universitet
  • Utvecklingen av brottsoffrens ställning, professor i straffrätt, direktör Kimmo Nuotio, Helsingfors universitet

11.30–12.30 Lunchpaus

12.30–13.45 Paneldiskussion: Förnyandet av sexualbrottslagen – hur har offrets situation förändrats i praktiken?

Paneldeltagare:

  • kriminalkommissarie Saara Asmundela, Inre Finlands polisdistrikt
  • HUS Seri-stödcenters ansvariga läkare, specialiserad läkare inom kvinnosjukdomar och förlossning, Riina Korjamo
  • ledande sakkunnig, sexuell hälsa och arbete mot sexuellt våld, Tommi P. Pesonen, Loisto Setlementti
  • utvecklingsdirektör Riitta Silver, Våldtäktskriscentrum Tukinainen
  • jurist Elisa Trejtnar, Brottsofferjouren

Ledare av diskussionen: kriminalreporter, MTV Nyheternas kriminalavdelnings direktör Tiia Palmén

13.45–14.15 Kaffepaus

14.15–15.30 Frivilliga som stöd åt brottsoffer under 30 år

  • Den goda gärningens betydelse i frivilligverksamheten, professor Anne-Birgitta Pessi, Helsingfors universitet
  • Frivilligas erfarenheter av att stöda offer – RIKUs frivilliga i olika delar av Finland

15.30 Webbinariet avslutas

Anmäl dig nu