Quick quit Skip to content

De allt vanligare nätbrotten syns vid Brottsofferjouren

Allt fler klienter vid Brottsofferjouren har fallit offer för brott på nätet.

Under det första kvartalet i år begicks 7 procent av alla brott bland RIKUs klienter på nätet. År 2020 var andelen 3 procent under samma period. Befintliga långvariga klientförhållanden och enskilda kontakter till olika tjänster har inkluderats i dessa.

Antalet nätbrott har även ökat kvantitativt i RIKUs tjänster. I januari-mars 2021 var cirka 360 klientrelationer relaterade till nätbrott medan motsvarande antal år 2020 var 100.

– Det är viktigt att man också söker hjälp mot brott på nätet så att offret inte lämnas ensamt. Nätbrotten ökar på grund av digitaliseringen och en del av fallen är väldigt allvarliga, säger Brottsofferjourens verksamhetsledare Leena-Kaisa Åberg .

Mest har telefontjänsten Brottsofferjouren 116 006 kontaktats vid nätbrott.

– Under coronatiden har telefontjänsten varit ett viktigt hjälpverktyg. Via telefontjänsten får klienten snabbt hjälp och stöd och vardagar är telefontjänsten öppen till kl. 20 på kvällen. Via den pågående digitala marknadsföringskampanjen vill vi öka människornas medvetenhet om det här tjänsteformatet och dess goda tillgänglighet, säger Åberg.

Den primära orsaken till kontakt för nätbrott den här våren har oftast varit bedrägeri eller förskingring (över 30 %) och identitetsstöld (över 20 %).

Det ökade antalet olika nätbedrägerier syns även tydligt i polisens statistik.

I fjol registrerade RIKU ett rekordantal kundrelationer som fallit offer för nätbrott på grund av Vastaamos dataintrång.


Andel av alla kontakter, %

Brottsofferjourens tjänster:

  • Brottsofferjouren 116 006
  • Juridisk telefonrådgivning 0800 161 177
  • RIKUchatten
  • Stödperson från servicestället
  • Särskild stödtjänst för människohandelsoffer
  • Visitor-verksamhet
  • Vittnesstöd

Tilläggsuppgifter

Leena-Kaisa Åberg
Verksamhetsledare
leena-kaisa.aberg@riku.fi
050 3378 703

Jenni Kreivi
Koordinator för nätverksarbetet
jenni.kreivi@riku.fi
040 632 4191