Quick quit Skip to content

Bli frivillig vid Brottsofferjouren

Brottsofferjourens (RIKU) viktigaste resurs är de frivilliga. Vårt frivilligarbete är mångsidigt och intressant. Vår verksamhet har redan närmare 500 entusiastiska frivilliga. Vi förutsätter ingen särskild professionell bakgrund av vår frivilliga. Alla frivilliga utbildas för RIKUs verksamhet och arbetstagarna stöder de frivilliga i deras arbete. Det behövs alltid fler frivilliga.

Vad erbjuder frivilligarbetet?

 • betydelsefullt och belönande frivilligarbete i ett trevligt och entusiastiskt team med RIKUiter
 • kvalitativ grundkurs och fortbildning
 • yrkesinriktat stöd och vägledning på vägen jämte kunden
 • rekreation som motvikt till den krävande verksamheten

För vem lämpar sig frivilligverksamhet?

 • ditt eget liv är i balans
 • du vill engagera dig i den utmanande och intressanta frivilligverksamheten
 • du har inte fallit offer för brott den senaste tiden
 • du har inte gjort dig skyldig till allvarliga brott
 • du har tid och kraft att hjälpa våra kunder som befinner sig i svåra livssituationer
 • du är öppen och tolerant samt har viljan att lyssna på en annan människa

Vad innebär frivilligarbetet konkret?

Brottsofferjouren erbjuder praktiska råd och mentalt stöd för personer som fallit offer för brott, deras närstående och vittnen i brottmålet. Största delen av våra kunder är offer för olika våldsbrott. RIKUs arbetstagare stöder och vägleder de frivilliga i deras arbete. Vi betalar inte lön eller arvode men vi ersätter den frivilliges rese- och telefonkostnader.

Frivilligarbete i telefon, på nätet och som stödperson

 • I Brottsofferjourens telefon lyssnar de jourhavande, ger råd och mentalt stöd. Vid behov hänvisar de personerna som ringer till RIKUs övriga tjänster eller andra tjänster.
 • I den juridiska telefonrådgivningen dejourerar personer med juridisk utbildning och frivilliga jurister som arbetar med brottmål i yrkeslivet. Personen som ringer kan kontrollera sina rättigheter och få vägledning gällande dessa.
 • Stödpersonerna hjälper kunden personligen. De följer med kunden och ger mentalt stöd och praktiska råd. Stödpersonen kan följa med kunden t.ex. till polisinrättningen, rättegångar eller andra möten i samband med brottmålet – därför behöver vi även frivilliga som kan arbeta dagtid. Övriga kundmöten kan avtalas på tidpunkter som bäst passar kunden och stödpersonen.
 • I arbetet på nätet svarar de jourhavande på frågor i chatten med vägledning av en professionell.
 • De frivilliga kan berätta om RIKUs tjänster på mässor och andra evenemang. Frivilliga kan även göra skolbesök.

Särdrag i RIKUs frivilligarbete

I hela vår verksamhet beaktar vi den frivilligas integritet och säkerhet. Tydliga riktlinjer har utarbetats för frivilligarbetet. Den frivillige åker till exempel inte hem till kunden eller bjuder kunderna hem till sig. Frivilliga utför frivilligarbetet endast med sitt förnamn. Frivilliga ger inte sitt eget telefonnummer till kunden.

Hur blir man frivillig?

På hemsidan informerar vi om nya grundkurser. Grundkursernas längd är cirka 50 timmar. Utbildningen innefattar information om bland annat brottsprocessen, traumatiska kriser, mentalt stöd, telefon- och näthjälp samt bemötande av kunden.

Ansökningsprocessen är indelad i tre skeden

 1. Genom att fylla i nätblanketten kan du anmäla ditt intresse för Brottsofferjourens frivilligarbete.
 2. Därefter kontaktar vi dig per telefon. Under telefonintervjun går vi noggrannare igenom RIKUs frivilligverksamhet och funderar om verksamheten passar dig.
 3. En del av de intresserade kallas till ett personligt möte där vi tillsammans bedömer uppgiftens lämplighet.

Ansök och kom med!

Vi granskar varje frivilligs brottsliga bakgrund via Rättsregistercentralen (lag 148/2014) Brottsofferjourens dataskyddsbeskrivning.

Kom med som frivillig -guide
suomeksi | på svenskapohjoissaame