Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Dataintrång – råd till offer för dataintrång eller dataläckage

Om du faller offer för dataintrång är det viktigt att göra en brottsanmälan och vidta nödvändiga spärrningsåtgärder för att förhindra att till exempel bedrägerier görs med dina personuppgifter.

Eftersom dataintrång är olika varierar även direktiven från fall till fall. Goda praktiska råd i din egen situation finns i Suomi.fi-tjänstens guide: Har du blivit utsatt för dataläckage eller dataintrång?

Offer kan få praktiska råd i brottmål och diskussionshjälp från Brottsofferjouren:

I slutet av denna sida finns särskilda råd för de som fallit offer för dataintrånget i Vastaamo

Råd till offer för dataintrång

Sök hjälp och ta hand om ditt välmående

Genom att följa råden som räknas upp i dataläckage-guiden på Suomi.fi-sidorna och på den här sidan kan du undvika ytterligare skada och öka känslan av kontroll.

Kom ihåg att du inte är ensam och att det finns hjälp. Det hjälper ofta att tala om situationen med anhöriga, professionell hjälp eller annan person som förstår offrets situation. I samtalen är det bra att sträva efter att identifiera vad som är värst, vad detta kan leda till för dig och hur du ska klara dig igenom det.

För dagbok över det du gör. Skriv upp det du gör, dvs. vad du anmälde, när och till vem. Dessa uppgifter kan ha en viktig roll för till exempel polisen samt vid bedömning av eventuella skadestånd. Genom att föra dagbok håller du även själv koll på vad du gjort vilket hjälper dig att ha en känsla av kontroll.

Gör en brottsanmälan

Om du till exempel utsätts för utpressning, bedrägeri, identitetsstöld eller dataintrång ska du göra en brottsanmälan. Polisen: Gör en brottsanmälan

Om du utsätts för hot eller utpressning om spridande av information ska du ta skärmdumpar av meddelandena som bevis och göra en brottsanmälan till polisen. Betala inte utpressaren.

Om du ser att dina egna uppgifter har offentliggjorts någonstans ska du ta skärmdumpar som bevis och göra en brottsanmälan.

Gör ett kreditförbud

Med hjälp av kreditförbud kan du förhindra bedrägerier som begås genom missbruk av dina personuppgifter. En gärningsman kan till exempel göra avbetalningsköp eller ta annan kredit med hjälp av personbeteckningen och andra uppgifter. Med kreditförbud kan man förhindra dylika bedrägeribrott.

Du kan lägga in ett frivilligt kreditförbud i Skatteförvaltningens positiva kreditupplysningsregister. Skatteförvaltningens tjänst är avgiftsfri. I den positiva kreditupplysningsregister kan du ge ditt samtycke till att uppgiften om ditt frivilliga kreditförbud även förmedlas till kreditupplysningsföretag.

Vero.fi: Frivilligt kreditförbud – hur görs det och vad påverkar det?

Två företag erbjuder frivillig kreditfrysning som en avgiftsbelagd tjänst: Suomen Asiakastietos (på finska) och Dun & Bradstreet (på finska)

När du gör ett frivilligt kreditförbud är det svårare att använda dina personuppgifter för att ta kreditkort, ta banklån eller handla mot avbetalning.

Du kan ändå själv ta lån genom att visa upp ett intyg över kreditförbud. Du kan också häva kreditförbudet senare.

Suomen Asiakastieto och Bisnode erbjuder också övervakningstjänster som meddelar om man försöker ansöka om kredit med dina uppgifter.

Om du inte har råd att betala kreditförbudet ska du utreda dina möjligheter till utkomststöd.

(Källa: Suomi.fi: Informationslacka)

Meddela registreringsförbud till Patent- och registerstyrelsen

Genom registreringsförbud kan du förhindra att du med hjälp av dina personuppgifter antecknas i till exempel handelsregistret som ansvarsperson för ett företag. Då du anmäler registreringsförbud till Patent- och registerstyrelsen (PRH) får du inte med dina personuppgifter registreras som ansvarsperson i ett företag eller ett samfund. På så sätt undviker du att ett företag grundas i ditt namn utan din vetskap. Brottslingar kan grunda företag som idkar olaglig verksamhet i andras namn: Patent- och registerstyrelsen (PRH): Registreringsförbud

Du kan kontrollera dina egna handelsregisteruppgifter från PRH, det vill säga en sammanställning av de roller du är registrerad för i företag och samfund: PRH: Handelsregisteruppgifter

Förhindra flyttanmälan till Posti och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Du kan förhindra att adressändringar görs med dina personuppgifter genom att begära flyttskydd från Posti och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Adressändringar eller utdelningsavbrott kan inte göras för en skyddad person så länge skyddet är aktivt. På så sätt kan inte varor beställas i ditt namn till en annan adress. Postis flyttskydd kan göras på Postis webbsidor.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas flyttspärr kan göras elektroniskt via Suomi.fi-meddelanden. I den tomma rutan i meddelandetjänsten fyller du i begäran om flyttspärr, namn, födelsetid, adress. Du kan även göra spärren genom att personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe. Flyttspärren görs alltid till både Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Posti: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: Flyttspärr

Anmäl förbud mot utlämning av personuppgifter i Befolkningsdatasystemet

Fundera även på att meddela förbud mot utlämning av personuppgifter i Befolkningsdatasystemet. Om dina adressuppgifter eller andra personuppgifter har ändrats sedan tidpunkten för dataintrånget är det bra att skydda dina nuvarande uppgifter: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: Förbud mot utlämning av personuppgifter

Använd lösenord och tvåstegsidentifiering

Om brottslingen har fått tag på e-postadresser vid dataintrånget kan de förr eller senare hamna i andra brottslingars händer och någon kan börja testa deras lösenord. Säkerställ att du har ett långt lösenord i bruk till alla tjänster och ta tvåstegsidentifiering i bruk om det är möjligt. Byt lösenordet till e-postadressen som läckt ut. Läs anvisningarna för val av ett bra lösenord och tvåstegsverifiering: KyberVPK: Lösenord och tvåstegsverifiering

Radera dina uppgifter från faktureringstjänsterna och förbjud användningen av dessa

Klarna och andra faktureringstjänster kan tillåta köp av varor på faktura med begränsade uppgifter. Be faktureringstjänsterna att radera dina uppgifter genom att åberopa rätten att bli bortglömd i enlighet med dataskyddsförordningen. Det innebär att personer registrerade i registret i vissa situationer har rätt att få den personuppgiftsansvarige att radera uppgifter om sig själva.

En begäran till Klarna kan göras per e-post till adressen tietosuoja@klarna.fi eller via blankett. Kontaktuppgifterna till andra faktureringstjänster finns ofta på deras webbsidor, åtminstone i dataskyddsbeskrivningen.

Gör vid behov ditt telefonnummer hemligt

Du kan ändra uppgifterna i ditt telefonabonnemang till hemliga via din operators självbetjäning eller genom att kontakta operatorns kundtjänst. Alternativt kan du göra antingen endast adressuppgifterna eller både namn- och adressuppgifterna hemliga. Uppdateringen av ändringen tar några dagar varefter ditt nummer och dina uppgifter inte längre syns i nummertjänsterna. Du kan dessutom avtala om andra åtgärder med din teleoperatör. Du får ytterligare information från din egen operatörs självbetjänings- och kundtjänstkanaler.

Som källa har bland annat KyberVPK:s webbsida använts Minneslista till offer för dataläckage.

Fler praktiska råd till offer för dataintrång:
Suomi.fi | Guide: Har du blivit utsatt för dataläckage eller dataintrång?

Särskilda råd och anvisningar till offer för Vastaamo-dataintrånget

Över 30 000 människor föll offer för dataintrånget i Psykoterapicentret Vastaamo som uppdagades i oktober 2020. I det exceptionellt allvarliga dataintrånget bröt gärningsmannen sig in i Vastaamos datasystem och försökte utpressa klienterna på pengar med känsliga uppgifter. Slutligen publicerade gärningsmannen uppgifterna på mörka webben.

Läs mer: Hur framskrider Vastaamo-fallet ur offrets perspektiv

Lönar det sig att ändra e-postadressen och telefonnumret då dessa har läckt ut?

Även om e-postadressen och telefonnumret skulle ha publicerats på nätet ska man inte behöva byta dessa. Uppdatera lösenorden till e-posten och andra elektroniska tjänster så att ingen kan gissa sig till dem och missbruka dem. Ta tvåstegsverifiering i bruk om det är möjligt. E-postadresser och telefonnummer är annars också i regel offentlig information. Om du börjar få störande skräppost eller samtal kan du överväga att byta dem. Om du har en spärrmarkering i kraft lönar det sig att byta telefonnummer.

Läs anvisningarna för val av ett bra lösenord och tvåstegsverifiering: KyberVPK: Lösenord och tvåstegsverifiering

Kan man ändra personbeteckning?

Personbeteckningen är individuell och är avsedd att vara bestående. Du kan endast be om ändring av personbeteckningen om det är absolut nödvändigt. En ändring kan vara motiverad om din hälsa eller säkerhet och trygghet utsätts för ett uppenbart och bestående hot eller om någon annan än du upprepade gånger har missbrukat beteckningen. Du kan ansöka om ändring av personbeteckningen om någon upprepade gånger har missbrukat din personbeteckning och det har orsakat betydande ekonomiska eller andra olägenheter för dig och att missbruket faktiskt kan förhindras genom att ändra personbeteckningen. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: Ändring av personbeteckningen

Behöver jag kontakta banken i Vastaamo-fallet?

Du kan för säkerhets skull meddela banken om dataintrånget. I det här skedet är det dock inte känt att Vastaamos kunders bankuppgifter har äventyrats i samband med dataintrånget och det har inte funnits några bankuppgifter bland de uppgifter som har publicerats. Det är bra att följa med den egna bankkoncernens information i ärendet på webbplatsen.

Äventyras det egna dataskyddet ytterligare om man berättar offentligt, till exempel i sociala medier eller i journalistisk media, att de egna uppgifterna finns bland de stulna uppgifterna?

Att berätta om saken ökar åtminstone inte personens dataskydd eftersom det kan locka nyfikna människor att särskilt söka information om personen i fråga. Det är bra att noggrant fundera om du vill prata om saken offentligt och fundera om det gör mer skada än nytta.

Jag är klient hos Brottsofferjouren. Jag oroar mig för om mina uppgifter är säkra hos er?

Brottsofferjourens klientregister är ett av de få klientdatasystem inom socialsektorn som hör till kategori A. Som en del av kraven i kategori A genomgår tjänstens dataskydd regelbundet en audition som utförs av ett godkänt cybersäkerhetsföretag. Ytterligare information om kategorierna: Valvira: Social- och hälsovårdens informationssystem

Vi samlar inte in personuppgifter från enskilda kontakter i till exempel chatten eller per telefon.

Måste man själv betala fakturorna vid eventuella bedrägerier?

Det är bra att vidta nödvändiga skyddsåtgärder för att förhindra bedrägerier. Det är bra att kontrollera egna kontouppgifter och posten. Kontakta omedelbart företaget och din egen bank och gör en brottsanmälan till polisen om du får fakturor för sådana saker som du inte har beställt eller köpt. Det bästa sättet att skydda sin ställning är att vidta nödvändiga skyddsåtgärder för att förebygga bedrägerier och i händelse av bedrägerier agera enligt ovannämnda anvisningar.

Kan jag på något sätt ta reda på om mina uppgifter olagligt delas offentligt på nätet eller mörka nätet?

Du kan ta i bruk Have I been pwned?-tjänsten som meddelar om din e-post har läckt ut offentligt. Tjänsten upprätthålls av dataskyddsexperten Troy Hunt. Alternativt kan du ta i bruk den inhemska finskspråkiga tjänsten F-Secure eller den inhemska tjänsten Badrap.io. Om du önskar kan du ta i bruk tjänsten Google Alerts i ditt eget namn. Tjänsten skickar ett e-postmeddelande om ditt valda sökord dyker upp i Googles sökresultat. Som sökord kan du till exempel ha ditt eget telefonnummer, ditt namn och din e-postadress.

Bland annat Asiakastieto erbjuder en avgiftsbelagd Tietovahti-säkerhetstjänst som följer upp om dina uppgifter delas på mörka eller öppna nätet.

Jag skulle vilja att mina uppgifter även raderas från Kanta-tjänsten, är det möjligt?

Det är det inte. Uppgifterna raderas då lagringstiden enligt lag upphört. Du har dock rätt att kräva att en felaktig uppgift korrigeras och att se dina egna uppgifter. Kanta: Patientens rättigheter

Jag såg att mina uppgifter publicerats på nätet. Jag har vidtagit nödvändiga skyddsåtgärder, tagit skärmdumpar och gjort en brottsanmälan till polisen. Kan jag göra något annat?

Om du ser att dina uppgifter delas på nätet ska du anmäla detta till Traficoms Cybersäkerhetscenter. Cybersäkerhetscentret strävar å sin sida efter att begränsa spridandet av uppgifterna genom att be att de publicerade uppgifterna raderas från tjänsterna där uppgifterna delas. Om du dessutom känner till vilka uppgifter som har publicerats kan du be att uppgifterna raderas av administratören för tjänsten eller sidan i fråga.

Inverkar frivilligt kreditförbud på något sätt på det befintliga kreditkortet eller lånen?

Ansökan om kreditförbud inverkar inte på befintligt kreditkort, avbetalningar eller lån. Kreditförbudet inverkar på kommande kreditbeslut. Ett frivilligt kreditförbud hindrar inte dig själv från att göra avbetalningsköp eller att ta annan kredit. Du får ett separat verifikat som visar din kreditvärdighet trots det frivilliga kreditförbudet.

Hur kan en företagare skydda sina uppgifter för företagets del? Om företagaren har ett kreditförbud i kraft, hur inverkar det på företagsverksamheten?

Företagaren ska vidta samma skyddsåtgärder som andra.

Företagarna i Finland har utarbetat anvisningar för företagare som fallit offer för dataintrånget i Vastaamo: Företagarna i Finland: Gör så här om du faller offer för dataintrång – Stöld av företagarens egna personuppgifter kan skada företagets affärsverksamhet allvarligt

Tilläggsuppgifter: Till företagaren: PRH / Så här skyddar du dig från företagskapningar och bedrägeriannonser

Om personuppgifterna för företagets ansvarsperson efterfrågas i Finlands Asiakastieto Oy:s kreditdataregister då företaget ingår ett avtal meddelar Tietovahti om efterfrågan åt personen ifall denna har aktiverat Tietovahti-tjänsten åt sig själv. I samma sammanhang syns även en eventuell Eget kreditförbud-säkerhetsmarkering för instansen som gjort efterfrågan. Dessa tjänster kan alltså även ge skydd åt företag som till exempel fungerar med firmanamn trots att de egentligen inte utvecklats för att skydda företag. Tietovahti som övervakar förfrågningarna om personens kredituppgifter meddelar inte om man uttryckligen efterfrågar företagets uppgifter. Det finns heller ingen tjänst som motsvarar markeringen om eget kreditförbud för företag.

Om du vill följa upp företagets uppgifter har Asiakastieto utvecklat tjänsten Yrityksen Tietovahti för det ändamålet. Med hjälp av denna tjänst får du bland annat veta om det sker en förändring i företagets uppgifter. Genom tjänsten kan du även följa upp utvecklingen av antalet förfrågningar. Om företagaren inte själv är aktiv vid den tidpunkten (t.ex. reklamkampanj, kreditansökan, deltagande i anbudsförfarande etc.) kan det vara en indikation på eventuellt missbruk. Du kan läsa mer om tjänsten här.

Säkerhetsmarkeringen Eget kreditförbud inverkar inte på företagets klassificering. Anteckningen beaktas som en egen kredituppgiftsanteckning om ansvarspersonens uppgifter efterfrågas i det här sammanhanget, det är därmed lätt att skilja från en anteckning om betalningsstörning. Om företagaren ansöker om lån kan hen vid behov mer specifikt bevisa sin identitet med ett intyg över eget kreditförbud.

Bisnode erbjuder också en företagsövervakningstjänst.

Vad kan föräldrar göra för att skydda minderåriga offers uppgifter?

Det är bra att skydda minderårigas uppgifter på samma sätt som fullvuxnas uppgifter. Den minderåriga eller vårdnadshavaren kan göra en brottsanmälan till polisen. Minderåriga kan inte ansöka om krediter i eget namn och risken för missbruk är därmed liten. Juridiskt finns det inga hinder att ansöka om till exempel en egen kreditförbudsanteckning för den minderåriga.

Då minderåriga sedan fyller 18 år kan kredit ansökas även med deras uppgifter. Senast i det skedet är det bra att ansöka om anteckning om eget kreditförbud.

En minderårig har möjlighet att ta en frivillig anteckning om eget kreditförbud i Asiakastieto Oy:s nättjänst eftersom identifiering inte krävs för anteckningen. Identifiering krävs inte eftersom man har velat ge möjlighet att ta en anteckning även i situationer där nödvändiga verktyg för identifiering har stulits (telefon, bankkoder). Om vårdnadshavaren gör anteckningen för den minderårigas del är det bra att skriftligt komma överens om detta med den minderåriga genom bemyndigande. Bemyndigandet kan du behålla själv. En minderårig kan i regel inte ingå kreditavtal så det är inte nödvändigt att ta en anteckning om eget kreditförbud för minderåriga. I de fall där personen snart blir fullvuxen och personens uppgifter på ett eller annat sätt hamnat i en brottslings händer är det bra att göra en anteckning. Man kan själv ta bort anteckningen om eget kreditförbud om man upplever att det inte längre finns behov. Då anteckningen tas bort måste personen identifiera sig. Ytterligare uppgifter från Asiakastieto Oy.

Enligt Bisnode Finland Oy är frivilligt kreditförbud en åtgärd som grundar sig på direkt samtycke och därmed krävs stark autentisering i våra nättjänster för att anmäla och radera ett frivilligt kreditförbud för att undvika missbruk och konstatera samtycke.  Om den minderåriga inte ännu har nätbankskoder eller annat nödvändigt verktyg för stark autentisering kan eget kreditförbud tas i bruk för den minderåriga genom att skicka en fritt formulerad undertecknad ansökan och vårdnadshavarnas underskrifter på den minderårigas plats samt en kopia av personens identitetsbevis som bilaga. Du kan även ansöka om frivilligt kreditförbud genom att besöka Bisnode Finland Oy:s kundbetjäningsställe och då ska du ha med den minderåriga själv och båda vårdnadshavarna eller en fullmakt av dem. En minderårig kan i regel inte ingå kreditavtal varmed det inte är nödvändigt att ansöka om frivilligt kreditförbud för minderåriga. I de fall där personen snart blir myndig och uppgifterna har hamnat i händerna på brottslingar är det bra att ansöka om anteckning. Ytterligare information fås via Bisnode Finland Oy:s kundtjänst (på finska).

Kan registreringsförbud ansökas för en minderårig? Om det är möjligt, kan det ansökas av en vårdnadshavare eller hur görs det i praktiken? Måste barnets ålder på något sätt tas i beaktande?

Den minderårigas intressebevakare (oftast den minderårigas vårdnadshavare) kan ansöka om registreringsförbud för den minderåriga. Eftersom registreringsförbud är av mindre betydelse för minderåriga är det bra att fundera om behandling av den minderårigas personuppgifter och anteckning i registret är nödvändigt. En minderårig kan i vilket fall som helst inte registreras i någon ansvarsposition i ett aktiebolag enligt aktiebolagslagen. Även i många andra företagsformer förutsätter registrering av en minderårig samtycke av intressebevakaren och/eller lov av förmyndarmyndigheten. Registreringsförbudets giltighet ändras inte då den minderåriga blir myndig. Registreringsförbudet är i kraft tills vidare tills det upphävs. Vid behov kan du läsa mer om minderåriga och företagsverksamhet på PRH:s webbsidor.

Måste man använda en utskriven blankett för att anmäla registreringsförbud vid PRH?

Registreringsförbudet kan även anmälas via elektronisk blankett: PRH: Hur anmäler du registreringsförbud?

Skulle det hjälpa att byta namn om personbeteckningen har läckt ut?

Identifiering sker med hjälp av personbeteckningen och byte av namn har troligtvis ingen större inverkan. Namnet kan man byta annars också och det hindrar inte användningen av personbeteckningen.

Måste man besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om man vill göra en flyttspärr?

Anvisningarna på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbsidor har ändrats. Det snabbaste och enklaste sättet att göra en flyttspärr till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är elektroniskt via Suomi.fi-meddelanden. I den tomma rutan i meddelandetjänsten fyller du i begäran om flyttspärr, namn, födelsetid, adress. Användningen av Suomi.fi-meddelanden kräver stark autentisering med bankkoder eller mobilcertifikat. Du kan även göra spärren genom att personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe. Ärendet kan skötas vid vilket serviceställe som helst. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: Flyttspärr

Kan jag begränsa utlämningen av mina personuppgifter ur Traficoms trafikregister?

Traficoms trafikregister är i regel officiella register men utlämnandet av egna personuppgifter kan dock begränsas. Förbud mot utlämnande av uppgifter kan göras elektroniskt i Traficoms tjänst. Traficom: Gör förbud mot utlämnande av uppgifter

Kan frivilligt kreditförbud inverka på affärsverksamheten om till exempel en handelspartner granskar kredituppgifterna?

Frivilligt kreditförbud placeras alltid under personbeteckningen och syns då man ansöker om personkredituppgifter. Det kan vara bra att berätta om anteckningen och dess syfte till parten som granskar kredituppgifterna för att undvika eventuella missförstånd. Man kan klargöra för parten som granskar kredituppgifterna att det inte är fråga om betalningsstörningar utan en anteckning om eget kreditförbud vilket innebär att det är ett frivilligt kreditförbud som ansökts för att förhindra missbruk på grund av att personuppgifter har läckt ut till följd av ett dataintrång. I fältet med ytterligare uppgifter för anteckningen om eget kreditförbud framgår det att det är fråga om ett eget kreditförbud som anmälts av personen, inte en betalningsstörning. Man kan även visa ett intyg över det egna kreditförbudet och vid behov hänvisa den andra parten att skaffa ytterligare uppgifter om anteckningen från Asiakastieto eller Bisnode.

Om dina egna kredituppgifter redan är borta är det då någon nytta med att ansöka om kreditförbud?

I regel lönar det sig alltid att ansöka om frivilligt kreditförbud om man misstänker att uppgifterna missbrukas. Det finns även instanser för vilka en befintlig betalningsstörning inte är något hinder för att till exempel bevilja avbetalning eller lån, trots att de vanligtvis inte skulle beviljas då. Frivilligt kreditförbud kan i dessa fall förebygga skada till följd av identitetsstöld.

Kan en tidigare brottsanmälan uppdateras i nättjänsten?

En elektronisk brottsanmälan kan inte kompletteras efter att den skickats. Ta kontakt med din lokala polisinrättning.

Är det möjligt att boka en tid på nätet med stulna personuppgifter till exempelvis Terveystalo, Mehiläinen eller Pihlajalinna?

Terveystalo: Nej. I Terveystalos tidsbokning identifierar man sig antingen med mobilcertifikat eller bankkoder. Det går inte att boka tid på nätet med enbart personuppgifter.

Mehiläinen: Ja. I Mehiläinens tjänster kan man göra en tidsbokning med enbart individuella personuppgifter utan identifiering. Via tjänsten MinMehiläinen kan kunden välja endast stark autentisering som metod för att uträtta ärenden. MinMehiläinen

Pihlajalinna: Pihlajalinna har en Min Pihlajalinna-tjänst riktad till klienter där man första gången loggar in med bankkoder. Därefter är det möjligt att logga in med personbeteckning och en bekräftelsekod som kommer som textmeddelande till telefonen. På samma sätt loggar man även in till företagshälsoportalen riktad till företagshälsovårdskunder. Det är inte möjligt att logga in i Pihlajalinnas tjänster med enbart personbeteckningen. Min Pihlajalinna

Är det möjligt att begå bedrägerier utomlands med en finsk personbeteckning?

En finsk personbeteckning identifierar en person i Finland för till exempel myndigheter och banker. I Finland kan man uträtta ärenden på många ställen och göra affärer med enbart namnet. I handel på nätet används flera olika sätt för att identifiera köparen och personbeteckning eller identifiering med bankkoder krävs inte alltid. Bedrägerier utomlands begås oftast med kreditkortsuppgifter.

Jag får utpressningsmeddelanden, ska jag ringa nödcentralen?

Ring inte till nödcentralen. Om du får utpressningsmeddelanden ska du ta skärmdumpar av dem och spara de ursprungliga meddelandena. Gör en elektronisk brottsanmälan till polisen och bifoga de ursprungliga meddelandena. Om du inte har möjlighet att göra en elektronisk anmälan kan du även göra brottsanmälan vid närmaste polisinrättning under öppettiderna. Polisen: Anvisningar om hur brottsanmälan ska lämnas till polisen då dina personuppgifter har delats på nätet med anledning av dataintrånget mot Vastaamo eller då du har fått ett utpressningsbrev

Ska jag betala lösensumman? Varför eller varför inte?

Man ska inte betala lösensumman eftersom betalningen inte garanterar att dina uppgifter inte redan är synliga eller att de senare offentliggörs eller att någon annan instans inte uppressar dig med uppgifterna i fortsättningen.

Vill du veta vilka uppgifter har registrerats om dig? Skicka begäran om granskning av registeruppgifterna till Fpa

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få information om de uppgifter som Vastaamo har registrerat om dig. En utredning av dessa uppgifter kan hjälpa dig att överväga vad du kan göra för att undvika ytterligare skada. Patientuppgifterna för Vastaamos klienter överfördes till Fpa då Vastaamos verksamhet upphörde. Begäran om egna patientjournaler kan göras via krypterad e-post. Anvisningar på Fpas sidor: Vastaamos klienter har nu möjlighet att få uppgifter om sina patientjournaler från Fpa

Jag hittar sökresultat med Google där mitt namn kopplas till innehåll som bryter mot lagen eller kränker mina rättigheter. Vad kan jag göra?

Du kan göra en begäran till Google om radering av vissa personliga uppgifter: Radering av uppgifter enligt EU:s dataskyddslag

Läs mer i Googles anvisningar: Översikt: Rätten att bli bortglömd