Skip to content

Gör så här om dina uppgifter har läckt ut på nätet – Dataintrånget mot psykoterapicentret Vastaamo

(Uppdaterats 28.10.2020)

Brottsofferjouren erbjuder hjälp och stöd till dem som blivit offer för dataintrånget mot psykoterapicentret Vastaamo och deras närstående. Genom att ansöka om kreditförbud kan du förhindra bedrägerier genom missbruk av dina personuppgifter.

Känsliga kunduppgifter som inhämtats i samband med ett stort dataintrång i psykoterapicentret Vastaamo, ett bolag inom hälsovårdsservicebranschenhar spridits på webben.

Offren för it-brottslighet kan få praktisk rådgivning i brottmål och diskussionshjälp i Brottsofferjourens tjänster:

  • Brottsofferjouren 116 006 betjänar på svenska mån–fre kl. 12–14 och på finska mån–fre kl. 9–20. Telefonsamtalet är gratis.
  • RIKUchat (på finska) är öppen vardagar kl. 9–15 och dessutom måndagar kl. 17–19. RIKUchat
  • Kontaktuppgifter till svenskspråkig personal på Brottsofferjouren hittas här: Kontaktuppgifter
  • Du kan också fylla i kontaktbegäran till ditt närmaste serviceställe på nätet, blanketten hittas här: Kontaktbegäran
  • Finlands Röda Kors har öppnat en hjälptelefon som är öppen på söndagen den 25 oktober kl. 15–21 på numret 0800 100 200. Hjälptelefonen är avsedd som krishjälp för klienter som drabbats av dataintrånget på psykoterapicentret Vastaamo. Från och med måndag är hjälptelefonen öppen kl. 9–21. Finlands Röda Kors
  • Också den riksomfattande Kristelefonen har jour dygnet runt på numret 09 2525 0111 (på finska) och  på numret 09 2525 0112 (på svenska) mån och ons kl. 16–20 och tis, tor och fre kl. 9-13. Kristelefon

Cybersäkerhetscentret har publicerat anvisningar om hur du ska gå till väga om dina personuppgifter har spridits eller har hotats att spridas på webben: Frågor och svar till offer för identitetsstöld och dataläcka

Råd till offret

Sök hjälp och ta hand om ditt välbefinnande

Genom att vidta stegen nedan kan du undvika ytterligare problem och öka din känsla av att ha kontroll över saken. När du har vidtagit de åtgärder som är viktiga sett till din situation, är det dags att ta hand om ditt välbefinnande. Gör upp en lista över vad du redan har gjort och vad som ännu behöver göras.

Kom ihåg att du inte är ensam och hjälp finns att få. Det hjälper ofta att prata om situationen med närstående eller söka professionell hjälp. Under samtalen gäller det att försöka identifiera vad som är värst, vad följden kan bli för dig och hur du kan hantera det hela. Dataintrånget är på många sätt chockerande, men hjälp finns att få


Om du har fått ett meddelande från psykoterapicentret Vastaamo om att dina uppgifter har beslagtagits i dataintrånget, gör en brottsanmälan till polisen.
Polisen: Anvisningar om hur brottsanmälan ska lämnas till polisen då dina personuppgifter har delats på nätet med anledning av dataintrånget mot Vastaamo eller då du har fått ett utpressningsbrev
Polisen: Gör brottsanmälan

Om du ser att dina uppgifter har offentliggjorts på webben, ta skärmbilder som bevis och gör en brottsanmälan.

Om du utsätts för hot eller utpressning om att dina uppgifter kommer att spridas, ta skärmbilder av meddelandena som bevis och gör omedelbart en brottsanmälan till polisen. Betala inte utpressaren!

Genom att lämna ett kreditförbud kan du förebygga bedrägerier som begås genom missbruk av dina personuppgifter. Med hjälp av din personbeteckning och andra uppgifter kan utpressaren t.ex. lyckas med att göra avbetalningsköp eller ta någon annan form av kredit. Genom att meddela kreditförbud kan du förebygga dylika bedrägeribrott. Det frivilliga tidsbegränsade kreditförbudet hindrar inte dig själv från att göra avbetalningsköp eller från att ta någon annan kredit. Du får ett separat verifikat som visar din kreditvärdighet trots att du anmält ett frivilligt kreditförbud. I Finland upprätthålls kreditregistren av två olika aktörer och därför rekommenderar vi att du anmäler ett kreditförbud till dem båda:
Asiakastieto: Eget kreditförbud (på finska)
Bisnode: Eget kreditförbud

Genom att meddela registreringsförbud kan du skydda dig emot att någon med hjälp av dina personuppgifter antecknar dig till exempel i handelsregistret som ansvarsperson för ett företag. När du förbjuder registrering hos Patent- och registerstyrelsen (PRS), får du inte med dina personuppgifter antecknas i handelsregistret som ansvarsperson i ett företag eller i en sammanslutning.
Patent- och registerstyrelsen: Registreringsförbud

Flyttningsskydd vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan begäras digitalt via meddelandefunktionen på Suomi.fi. Fyll i detta i den tomma meddelanderutan: begär flyttningsskydd, namn, födelsetid och adress. Du kan också begära ett flyttningsskydd genom ett personligt besök på servicestället. Begäran om flyttningsskydd bör alltid göras vid både Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Posten.
Posti: Flyttning och adressändring
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: Flyttanmälan

Tänk också på att förbjuda att dina personuppgifter lämnas ut från Befolkningsdatasystemet. Om dina adressuppgifter eller andra uppgifter har ändrats sedan tidpunkten för dataintrånget är det bäst att du skyddar dina nuvarande uppgifter. Du har rätt att få information om vilka uppgifter om dig som har läckt ut. Att ta reda på vilka uppgifter om dig som eventuellt har läckt ut kan hjälpa dig att överväga vilka åtgärder du kan vidta för att undvika ytterligare skador.
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: Förbud mot utlämning av personuppgifter

Använd lösenord och tvåstegsverifiering

En cyberkriminell har fått tag på en stor mängd e-postuppgifter. Det betyder att de kan hamna i händerna på andra brottslingar och att någon kanske försöker använda de lösenorden. Se till att du har ett långt lösenord för alla tjänster och aktivera tvåstegsverifiering om det är möjligt. Ändra lösenordet för e-postadressen som har läckt ut. Läs instruktionerna för att välja ett bra lösenord och verifiering i två steg: KyberVPK: Lösenord och verifiering i två steg (på finska)

Skicka en begäran om granskning av registeruppgifter till Vastaamo

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få information om de uppgifter som Vastaamo har registrerat om dig. När du får reda på de uppgifterna kan det hjälpa dig att överväga vad du kan göra för att undvika att ytterligare skada sker. Kontakta Vastaamo med blanketten Begäran om granskning av uppgifter (på finska). Mer information om Vastaamos dataskydd finns på Vastaamos webbplats. Observera att det kan ta flera veckor innan de svarar.

Information från KyberVPK:s webbplats har använts som källa Muistilista tietovuodon uhreille (CyberFBK: Minneslista för dataläckagets offer).

Läs mera


Frågor och svar