Quick quit Skip to content

Guider

Brottsofferjouren producerar och publicerar olika guider och material, enligt behov och möjlighet, i syfte att förbättra brottsoffrens ställning. Här finns länkar till RIKUs egna publikationer och dessutom sådana publikationer som har producerats av andra och som direkt hör samman med brottsoffrens ställning.

Brottsofferjouren

Brottsofferjourens allmänna broschyr

Kom med som frivillig

Servicebroschyrer på olika språk 

Brottsoffret i brottsprocessen

Guide för brottsoffer

Praktisk rättsguide för våldsoffer

Guide om brottsprocessen för sexualbrottsoffer

Målsägande eller vittne i en rättegång – Praktiska anvisningar

Besöksförbud och ansökan om besöksförbud

Brottsprocessinformation till unga brottsoffer

Känner du igen ett brott?

Då brott mot liv inträffar. Handbok för bemötande av närstående till offer för brott mot liv

Var det ett hatbrott (Brottsofferjouren, Förbundet för Mänskliga Rättigheter och inrikesministeriet)


Samarbetsparternas guider

Information om brottsoffers rättigheter (Justitieministeriet)

Om du blir utsatt för ett brott (Justitieministeriet)

Som vittne vid en rättegång (Justitieministeriet)

Barn som brottsoffer (Justitieministeriet)

Att bli klient inom rättshjälpen (Justitieministeriet)

Handläggning av brottmål (Justitieministeriet)

Besöksförbud (Justitieministeriet)

Ei seksuaaliselle kaltoinkohtelulle (Helsingin kaupungin nuorisopalvelut ja Nuorten Exit)

Guide för närstående till våldsoffer i en närrelation (Naisten Linja)

Digitaalinen väkivalta parisuhteessa ja sen jälkeen (Naisten Linja)

Vårdkedja för att hjälpa offer för sexuellt våld (Institutet för hälsa och välfärd)

Akut hjälp till våldtäktsoffer (Tukinainen)

Handbok för närstående till offer för brott mot liv (Huoma)

Kränkande behandling av äldre (Suvanto)

Ikääntyneeseen henkilöön kohdistuvan taloudellisen hyväksikäytön tunnistaminen ja torjunta (Suvanto)

Tietoa ikäihmisille kotona asumisen turvaksi (Suvanto ja Vanhustyön keskusliitto)

Rakennamme sovintoa – Opas rikosten ja riitojen sovitteluun (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Seurustelun ei kuulu satuttaa. Suomalaisten nuorten kokemuksia seurusteluväkivallasta (Ensi- ja turvakotienliitto)

Kodin kyberopas (Säkerhetskommittèn)

Säkerhetsråd för seniorer (Rådet för brottsförebyggande)

Kohtaaminen ja dialogi kunniakulttuuri- ja kunniaväkivaltatyössä -opas (Setlementti Tampere, Didar)

Webbplast om människohandel

Guiden Papperslösa personers rätt till hälsa (projektet Papperslösa)

Tryggt i Lappland (Henna Kallioniemi)

Tvångsäktenskap och dess straffrättsliga påföljder (Justitieministeriet)

Europeiska institutet för kriminalpolitiks guider (HEUNI)

Kysy, kohtaa ja kuuntele: Opas seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn nuorisotyössä (Koordinaatti)