Skip to content

Guider

Brottsofferjouren producerar och publicerar olika guider och material, enligt behov och möjlighet, i syfte att förbättra brottsoffrens ställning. Här finns länkar till RIKUs egna publikationer och dessutom sådana publikationer som har producerats av andra och som direkt hör samman med brottsoffrens ställning.

Brottsofferjouren

Brottsofferjourens allmänna broschyr
suomeksi | på svenska
Kom med som frivillig
suomeksi | på svenskapohjoissaame
Guide för brottsoffer
suomeksi
Praktisk rättsguide för våldsoffer
på svenska | suomeksi
Guide om brottsprocessen för sexualbrottsoffer
Suomeksi | på svenska | in english | по-pусский
Målsägande eller vittne i en rättegång – Praktiska anvisningar
suomeksi | på svenska | pohjoissaame | in english | viro | по-pусский | somali | sorani | arabia
Brottsprocessinformation till unga brottsoffer
suomeksi | selkokielellä suomeksi | på svenska | in english | по-pусский | somali
Då brott mot liv inträffar Handbok för bemötande av närstående till offer för brott mot liv
suomeksi | på svenska
Att möta brottsoffer med utländsk bakgrund
suomeksi
Var det ett hatbrott (Brottsofferjouren, Förbundet för Mänskliga Rättigheter och inrikesministeriet)
arabia | dari | englanti | kiina | kurdi | pohjoissaame | ranska | ruotsi | somali | suomi |
venäjä


Samarbetsparternas guider

Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista (Oikeusministeriö)
Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista -esitteeseen (Suomi | Selkosuomi | Ruotsi | Saame | Englanti | Viro | Venäjä | Sorani | Arabia | Somali)
Jos joudut rikoksen uhriksi (Oikeusministeriö)
suomeksi | selkokielellä suomeksi | på svenska | lättläst version på svenska |
Sámegillii | In English | Arabic | по-pусский | Somaali | viro | viittomakielellä
Som vittne vid en rättegång (Justitieministeriet)
suomeksi | på svenska
Barn som brottsoffer
(Justitieministeriet)
suomeksi | tiivistelmä |på svenska
Guide om rättshjälp
(Justitieministeriet)
suomeksi | på svenska | In English | Arabic | по-pусский | Sámegillii | Somaali
Rättegång i brottmål
(Justitieministeriet)
suomeksi | på svenska | Arabic | по-pусский | Somaali
Guide om besöksförbud
(Justitieministeriet)
suomeksi | på svenska | In English | Arabic | Français | по-pусский | Somaali
Ei seksuaaliselle kaltoinkohtelulle
(Helsingin kaupungin nuorisopalvelut ja Nuorten Exit)
suomeksi
Guide för närstående till våldsoffer i en närrelation
(Naisten Linja)
suomeksi | på svenska | in english
Digitaalinen väkivalta parisuhteessa ja sen jälkeen
(Naisten Linja)
suomeksi
Vårdkedja för att hjälpa offer för sexuellt våld (Institutet för hälsa och välfärd)
suomeksi
Mappen Akuthjälp till våldtäktsoffer
(Tukinainen)
suomeksi | på svenska
Handbok för närstående till offer föt brott mot liv:
(Huoma)
ruotsiksi
Kränkande behandling av äldre (Suvanto)
suomeksi
Ikääntyneeseen henkilöön kohdistuvan taloudellisen hyväksikäytön tunnistaminen ja torjunta (Suvanto)
suomeksi
Tietoa ikäihmisille kotona asumisen turvaksi (Suvanto ja Vanhustyön keskusliitto)
suomeksi
Medling är en möjlighet – Vi bygger försoning (Institutet för hälsa och välfärd)
suomeksi | på svenska | In English | по-pусский
Guide för den som överväger medling vid våld i en närrelation
(Förbundet för mödra- och skyddshem)
suomeksi
Kodin kyberopas (Säkerhetskommittèn)
suomeksi
Säkerhetsråd för seniorer (Rådet för brottsförebyggande)
suomeksi
Skriftligt förfarande i brottmål (Polisen)
suomeksi
Webbplast om människohandel
suomeksi | på svenska | In English
Guiden Papperslösa personers rätt till hälsa
(projektet Papperslösa)
suomeksi | på svenska
Tryggt i Lappland
(Henna Kallioniemi)
suomeksi | In English

Tvångsäktenskap och dess straffrättsliga påföljder (Justitieministeriet)

suomeksi | på svenska