Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Anvisningar för att skydda sig mot inbrott i bostad och stuga och hur du agerar om brott sker

Inbrott i bostaden förstör känslan av trygghet för alla drabbade. Inbrott i bostaden anses inte alltid vara en alltför traumatisk händelse men det tar mycket längre tid att återhämta sig känslomässigt från inbrottet än att återställa hemmet.

Inbrott i bostad 

Inbrott i bostad sker såväl i småhus, radhus som i flervåningshus.  Majoriteten av inbrotten i bostäder sker i bostäder som är enkla att bryta sig in i. Man kan göra det svårt att bryta sig in i hemmet genom enkla medel:

 • Fäst uppmärksamhet vid bostadens låsanordning.
 • Alla ytterdörrar ska helst vara försedda med baklåsning.
 • Utöver baklåsningen kan ett säkerhetslås som man låser och öppnar med nyckel installeras. Användningen av baklås och säkerhetslås tillsammans garanterar ett gott inbrottsskydd i en flervåningslägenhet.
 • Låssäkerheten kan effektiviseras med bakkantsbeslag (för att förhindra att dörren lyfts bort), dörröga och säkerhetskedja.
 • Kontrollera regelbundet din bostads grundskyddssystem (dörrarnas och fönstrens lås, förvaring av nycklar, alarmsystem) och lär dig hur de används.
 • Om du har ett alarmsystem – fäst dekaler över detta på dörrar och fönster.
 • Förvara inte extranyckeln under dörrmattan eller på andra uppenbara ställen.
 • Fäst inte kontaktuppgifter eller information om till vilken dörr de passar vid dina nycklar.
 • Då du flyttar till en ny bostad lönar det sig att serielägga låsen på nytt.
 • Du kan avbryta leveransen av produkter du prenumererar på under semestern.
 • Berätta inte på svararen eller i sociala medier om dina semesterresor.
 • Berätta för en pålitlig granne att du är borta hemifrån så hen kan hålla ett öga på ditt hus.
 • Under tiden du är borta ska ditt hus se bebott ut.
 • Håll gardinerna öppna.
 • Om möjligt har du en lampa som tänds och släcks med timer.
 • Be någon tömma postlådan, skotta snön eller klippa gräset.
 • Utebelysning försedd med rörelsedetektor kan jaga iväg objudna gäster.
 • Då alarmsystemet planeras och installeras lönar det sig att endast använda produkter och installatörer som godkänts av försäkringsbolag.
 • Fundera ut en säker förvaringsplats för dina viktiga dokument. Skaffa vid behov en egen förvaringsbox för dokument vid din bank.
 • Det lönar sig inte att förvara stora penningsummor hemma. Förvara inte alla pengar på samma ställe, om du inte har ett ändamålsenligt kassaskåp för dessa.
 • Det lönar sig att lista egendom och fotografera värdeföremål för att göra det lättare att komma ihåg.
 • Se till att ditt försäkringsskydd är uppdaterat. Ta reda på vad din försäkring täcker och relaterade skyddsanvisningar. Särskilt värdefulla tavlor och andra föremål eller apparater lönar sig att försäkra separat.

Inbrott i stugor 

Inbrott i stugor sker mest på orter med många sommarbostäder. Inbrott i stugor lockar brottslingar eftersom stugorna ofta ligger i avlägsna områden och de har sämre inbrottsskydd än permanenta bostäder. Det kan även finnas mer egendom att lägga beslag på och förvandla till pengar i en stuga. Dessutom står stugorna ofta tomma största delen av året.

För att förhindra inbrott i stugor gäller i stor utsträckning samma metoder som för inbrott i bostäder. Det lönar sig dock att fästa särskild uppmärksamhet vid följande faktorer:

 • Det lönar sig att föra bort värdefull lös egendom då stugsäsongen är över. Tjuvarna söker särskilt efter värdeföremål, alkohol, vapen, elektronik och utombordsmotorer.
 • Det lönar sig inte att lämna fram “inbrottsföremål” till brottslingarna, såsom verktyg och borstskaft utan de ska förvaras bakom lås och bom.
 • Om stugan står tom största delen av tiden lönar det sig att be grannar eller bekanta att se till att allt är ok med stugan.

(Källa: Polisen: Inbrott i bostad eller stuga

Om du faller offer för inbrott i bostad eller stuga

 • Meddela om det som skett till polisen så fort som möjligt och be om anvisningar.
 • Ta en kopia av brottsanmälan åt dig själv. Försäkringsbolaget kan senare be om en kopia av brottsanmälan.
 • Försök att inte stöka till eventuella fingeravtryck och andra bevis. Städa eller ordna inte dina saker innan du fått lov av polisen.
 • Reparera söndrade dörrar, lås, fönster och annat motsvarande så fort du fått lov av polisen. Spara kvitton över reparationerna för eventuella ersättningskrav.
 • Gör upp en lista över förlorad egendom.
 • Gör en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag och bifoga en kopia över brottsanmälan till skadeanmälan.
 • Ta kontakt med Brottsofferjouren om du har frågor i samband med händelsen som du söker svar på eller om du har behov av att prata om det som hänt med en utomstående.

Se video: Tips: Inbrott i bostad | Tips: Inbrott i stuga

Läs mer