Quick quit Skip to content

Anvisningar för hur man skyddar sig mot fordonsstöld och hur man ska agera om ett brott sker

För många av oss är en bil eller ett annat fordon en självklarhet. Man är van att fordonet finns där och många vardagsrutiner är ofta beroende av det. Om man aldrig har råkat ut för ett egendomsbrott kan det hända att man inte ens tänker på att skydda sig mot fordonsstöld. Man kan göra en fordonsstöld så besvärlig som möjligt. Med olika förebyggande åtgärder kan man även underlätta det för sig själv ifall en stöld trots allt inträffar.

Så här kan du skydda dig mot stöld av din bil

 • Kontrollera regelbundet de grundläggande säkerhetssystemen i ditt fordon (till exempel låsning, förvaring av nycklar, larmsystem) och lär dig omsorgsfullt att använda dem.
 • Fäst aldrig fordonets nycklar i en nyckelring som anger märket eller ägarens kontaktuppgifter.
 • Vid planering och installation av larmsystem lönar det sig att endast använda utrustning och montörer som är godkända av försäkringsbolagen.
 • Lås alltid bildörrarna, även om du avlägsnar dig från bilen för en mycket kort stund. Kom också ihåg att stänga fönstren.
 • Ta alltid nycklarna till bilens strömlås med dig, lämna dem aldrig i strömlåset, inte ens vid en servicestation.
 • Undvik att parkera på ett ödsligt och mörkt område.
 • Förvara inte registerutdragets anmälningsdel i bilen, eftersom det gör det möjliggör ett ägarbyte.
 • Lämna aldrig en väska eller något annat intressant synligt i bilen – det lockar till stöld.
 • En bil är ingen lämplig förvaringsplats för någon värdefull egendom. Om du ändå är tvungen att göra detta, placera dem utom synhåll. Använd ett insynsskydd i bagageutrymmet om du har många saker i din bil.

Så här kan du skydda dig mot stöld av din motorcykel

 • Lås alltid motorcykeln när du lämnar den någonstans, även för en mycket kort stund.
 • Undvik att lämna motorcykeln på områden där illdåd sannolikt kan ske. Använd helst offentliga områden där det rörs människor.
 • Parkera din motorcykel så att du vid behov kan se den ifall detta är möjligt.
 • Om du inte tar med dig hjälmen när du lämnar motorcykeln, lås hjälmen vid motorcykeln.
 • Med ett bromsskivelås kan du förbättra stöldskyddet för din moped eller motorcykel.
  • Bromsskivelås finns även med tjuvlarm.
 • Förvara tändnycklarna på en säker plats så att nycklarna inte kommer i fel händer.
 • En låsbar vajer eller kätting som fästs vid en fast konstruktion, till exempel en telefonstolpe, kan förhindra olovligt bruktagande av en moped eller en motorcykel.
 • Vid långvarig förvaring av en moped eller en motorcykel lönar det sig att välja ett låsbart lagerutrymme. Kom ihåg att alltid låsa ditt fordon med fordonets egna nycklar, även om det finns i ett låsbart utrymme.
 • Sköt om säkerhetsskyddet för din moped eller motorcykel.

Så här kan du skydda dig mot stöld av din cykel

 • Kontrollera att din cykel är försedd med ett lås som har godkänts av försäkringsbolaget.
 • Använd två lås för att låsa din cykel. Cykelns eget fasta lås förhindrar användning av cykeln och med ett löst lås förhindrar man att cykeln förs bort.
 • Det lönar sig att alltid låsa cykeln, även om den inte används för en mycket kort stund eller om den förvaras till exempel i ett cykellager.
 • Det lönar sig att fotografera cykeln med tanke på en eventuell stöld.
 • Anteckna kännetecknen för din cykel (märke, modell, färg, ramnummer och rambeteckningar) och förvara dessa på en säker plats.
 • Säkerhetsmärk din cykel. Du kan låna ett märkningsverktyg av ditt försäkringsbolag. Du kan även låta märka din cykel i en cykelaffär eller på en polisstation.

Så här kan du skydda dig mot stöld av din båt

 • Det lönar sig att förvara båten vid en belyst brygga där obehörig vistelse är förhindrad.
 • Det lönar sig att låsa båten vid bryggan och utombordsmotorn vid båten med separata lås.
 • Det lönar sig att fotografera båten och göra upp en förteckning över den lösa egendomen. Även båtens utrustning kan säkerhetsmärkas.
 • För att förhindra otillåten start av motor kan man ta bort en del från motorn eller från strömkretsen.
 • Håll ditt försäkringsskydd uppdaterat och utred vad din försäkring täcker samt de skyddsanvisningar som hör samman med den.

Ifall ditt fordon blir stulet eller om någon bryter in sig i det

 • Anmäl stölden till polisen omedelbart och fråga vad du ska göra.
 • Be om en kopia av brottsanmälan. Försäkringsbolaget kan senare be om en kopia av brottsanmälan.
 • Gör upp en förteckning över de föremål du har förlorat.
 • Klarlägg värdet på den stulna utrustningen med hjälp av köpkvitton och garantibevis.
 • Städa inte bort eventuella spår på inbrott innan du har fått tillstånd av polisen att städa.
 • Efter att du har fått tillstånd av polisen ska du förhindra eventuella extra skador på ditt fordon genom att till exempel flytta det till ett bevakat område. Reparera trasiga lås och fönster så snabbt som möjligt.
 • Gör en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag.
 • Kontakta Brottsofferjouren ifall du har frågor som hör samman med händelsen och som du vill ha ett svar på eller om du ha behov av att prata med en utomstående om det som har skett.