Quick quit Skip to content

Anvisningar för hur man skyddar sig mot ficktjuvar och hur man ska agera om ett brott sker

Ficktjuvar rörs särskilt på massaevenemang, turistorter och under semestersäsongen. Det lönar sig dock att hålla bra koll över den personliga egendomen, även när man rör sig på gatorna i sin egen hemstad. Typiska objekt för stöld är väskor, plånböcker och mobiltelefoner. Man kan dock förhindra fickstölder på många olika sätt. Förebyggande åtgärder kan även minska skadorna och göra det enklare att sköta ärendet ifall en stöld trots allt sker.

Så här kan du förebygga fickstöld

 • Koderna till kredit- och bankkort är väsentliga för att kunna använda dem. Om möjligt, lär dig koderna till dina kredit- och bankkort utantill.
 • Förvara aldrig koderna på samma plats som korten.
 • Se till att pinkoden till din telefon och koderna och handlingarna för ärenden som sköts elektroniskt inte kommer i fel händer.
 • Anteckna IMEI-numret, det vill säga serienumret, för din telefon. Du kan se koden på telefonskärmen när du väljer *#06#.
 • Undvik att spara konfidentiell information i din mobiltelefon, såsom lösenord eller koder för kredit- eller bankkort, så att de inte faller i fel händer.
 • Skydda din smarttelefon så, att telefonen endast kan användas med koderna.
 • Ha alltid endast den mängd kontanter du behöver, nödvändiga bank- och kreditkort och andra dokument med dig.
 • Om du är tvungen att lyfta en stor summa kontanter på en gång ska du undvika att ha dem med dig längre sträckor. Förvara inte alla kontanter på samma plats.
 • Det lönar sig att ha med sig plånboken och mobiltelefonen så, att ingen kan komma åt dem utan att du lägger märke till det. Byxornas bakficka är en osäker plats, bröstfickan är åter säker.
 • Undvik att ta fram din plånbok på en allmän plats och visa aldrig hur mycket kontanter du har med dig.
 • Håll handväskan stängd och i ett stadigt grepp så att den inte kan slitas ifrån dig i trängsel. Använd gärna en väska med dragked. Lämna inte handväskan till exempel obevakad i en kundvagn.
 • Förvara inte plånbok, telefon eller annan värdefull egendom i din ryggsäck.
 • Se alltid till att ditt försäkringsskydd är uppdaterat. Utred vad din försäkring täcker och vilka skyddsanvisningar hör samman med den.

Om du blir offer för en ficktjuv

Om ditt bankkort eller din kortkod blir stulen

 • Anmäl stölden till polisen och fråga vad du ska göra.
 • Kontakta omedelbart bankernas spärrtjänst 020 333, samtal från utlandet +358 20 333 (24 h/dygn). Du behöver endast din personbeteckning för att spärra kontot.
 • Anmäl stölden så snabbt som möjligt till din egen bank.

Om din mobiltelefon blir stulen

 • Anmäl stölden till polisen och fråga vad du ska göra.
 • Ring så fort som möjligt till kundtjänsten för din mobilanslutning så att anslutningen kan spärras. Du behöver endast ditt telefonnummer för att spärra numret. För att förhindra användning av din telefon behöver du IMEI-koden, det vill säga serienumret.
 • Kundtjänstnummer (24 h/dygn):
  • Telia: 020 690 400
  • Elisa: 0800 95 050
  • DNA: 044 144 044
  • Saunalahti: (09) 4243 0456

Om någon stjäl din plånbok eller ditt ID-kort

Med plånboken förlorar du ofta även viktiga ID- och andra kort som kan missbrukas. Med uppgifterna på ditt ID-kort (körkort, FPA-kort, mm) kan tjuven försöka ta till exempel ett snabblån eller annan kredit i ditt namn eller öppna en telefonanslutning. Andra kort som kan missbrukas är till exempel bibliotekskort, affärernas stamkundskort (kan innehålla en kreditegenskap eller göra det möjligt att köpa på avbetalning), resekort och koderna till nätbanken.

Gör så här för att minimera skadorna

 • Gör en brottsanmälan till polisen så att du kan påvisa missbruket.
 • Meddela alla parter om stölden när du förnyar dina kort.
 • Betala inte fakturor som har gjorts i ditt namn utan kontakta alltid först faktureraren. I allmänhet behöver man inte betala till exempel snabblån om de har beviljats med felaktiga uppgifter.
 • Om någon har tagit ett snabblån eller öppnat en telefonanslutning i ditt namn kan du meddela stölden även till andra snabblånsföretag/operatörer.
 • Du kan även utreda möjligheten att ansöka om tillfälligt eget kreditförbud, som förhindrar köp på avbetalning eller beviljande av lån – fråga mer från RIKU.
 • Kontakta Brottsofferjouren ifall du har frågor som hör samman med händelsen och som du vill ha ett svar på eller om du ha behov av att prata med en utomstående om det som har skett.