Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Anvisningar till våldtäktsoffer

Våldtäkt och annat sexuellt våld

Vi har alla rätt till sexuell självbestämmanderätt och sexuell integritet och fysisk säkerhet. Det betyder att alla har rätt att bestämma med vem, när och hur man har sex. För sex behövs samtycke av båda parter. Till exempel en sovande eller på annat sätt medvetslös person kan inte ge sitt samtycke till sex.

Vem som helst kan bli offer för våldtäkt eller annat sexuellt våld var som helst. Offret bär aldrig skulden till en våldtäkt. Inget som ett offer har sagt eller gjort berättigar till en sexuell handling mot offrets vilja eller ett försök till detta.

Enligt statistiken är den som gör sig skyldig till sexuella brott oftast en bekant person, mer sälla en främmande förbipasserande i en mörk park. Våldtäkt och annat sexuellt våld eller försök är ett brott. Till exempel att tvinga någon till samlag eller oralsex eller att med våld penetrera med ett finger eller annat föremål är sexuellt våld.

Gör så här om du har eller misstänker att du har blivit våldtagen

  • Tvätta dig inte och byt inte kläder.
  • Uppsök läkare så snabbt som möjligt, även om du inte har synliga skador. Uppsök hälsocentraljouren i ditt eget område.
  • Ta med dig en vän eller någon annan närstående om du så önskar
  • Bli inte lämnad ensam med det som har skett. Våldtäkt eller försök till våldtäkt är en chockerande upplevelse, men man kan återhämta sig från den. Berätta om detta för en närstående person som du litar på.
  • Gör en brottsanmälan. Du kan göra en brottsanmälan på vilken polisstation som helst. Du kan även till polisstationen ta med dig en vän eller en stödperson.
  • Kom ihåg att det lönar sig att även prata med en professionell hjälpare, vid sidan av de närstående.
  • Kom ihåg att du inte är skyldig till det som har skett. Gärningsmannen är skyldig och bär ansvaret för det som har skett.

Källor: Strafflagen kap 20 och Raiskatun akuutti apu-aineisto  

Läs mera