Quick quit Skip to content

Åtgärder för att reda ut nätbedrägerier

Misstänker du att personen som tagit kontakt med dig inte är helt ärlig eller att personen som vill inleda ett förhållande med dig är för bra för att vara sann? Med dessa metoder kan du själv ta reda på några faktorer som eventuellt avslöjar bedrägerier.

Skede 1:

Googla personen:

 • Finns det information om personen på Google?
 • Motsvarar informationen den information som personen gett?

Skede 2:

Använd Googles omvända bildsökning:

 1. Spara bilden på datorn som din kärlekspartner skickat på sig själv (klicka med musens högra knapp på bilden > välj “Spara” > spara bilden på till exempel Skrivbordet där du lätt kan hitta den)
 2. Öppna länken google.com>searchbyimage
 3. Öppna mappen (Skrivbord) där bilden du sparat finns och dra den med musens vänstra knapp till fältet på Googles bildsökning i enlighet med anvisningarna i länken
 4. Som svar får du länkar till webbsidor där bilden har använts. Det kan även hända att bilden inte finns någon annanstans på internet. Om bilden dock hittas via Googles omvända bildsökning ska du granska sidorna där bilden finns: är sidorna på något sätt sammankopplade till din kärlekspartner? Om inte, har personen på bilden någon annan identitet på dessa sidor? Om du svarar ja på den sista frågan är det möjligt att din kärlekspartner använder en annan persons bild som sin egen.

Obs: Eftersom det idag är möjligt att producera verklighetstroget material så som bilder eller videon med hjälp av AI (artificiell intelligens), går det inte att bedöma en persons trovärdighet endast utgående från exempelvis ett foto.

Skede 3:

Analysera internetsidorna som din kärlekspartner angett med verktyget web-page-analytics:

 1. Öppna länken scamadviser.com
 2. Skriv internetadressen som du fått i sin helhet på sökfältet i mitten på sidan
 3. Analyseringsverktyget berättar bl.a. hur gammal internetsidan är (hur länge den funnits på nätet) samt ort/land, varifrån internetsidan upprätthålls. Om sidan innehåller något förvirrande kan analyseringsverktyget varna för den misstänkta sidan med en stor orange varningstriangel samt med en preciserande text om sökresultatet i övre kanten.
 4. Kontrollera informationen på originalsidan samt informationen på sidan du erhållit av din kärlekspartner och jämför den med uppgifterna som analyseringsverktyget ger. Företag har ofta sitt FO-nummer, kontaktuppgifter och information om när sidan skapats i nedre kanten av sina webbsidor. Sidan kan även innehålla information om vilket år företaget grundades. Om informationen inte överensstämmer med analyseringsverktygets information väcker resultatet misstankar.

Skede 4:

 • Man kan även göra en omvänd bildsökning med bilderna på företags internetsidor i enlighet med anvisningarna ovan. Om företagets bilder på hemsidan till exempel finns på ett annat företags hemsida väcker det misstankar.
 • Kontrollera noggrant och kritiskt bankförbindelserna du erhållit:
  • Ta reda på vilket land kontonumret tillhör med bankens landsnummer: Om din kärlekspartner ber dig skicka pengar till exempelvis Storbritannien då hen själv befinner sig i Dubai eller tvärtom väcks misstankar. Kom ihåg att det oftast inte finns någon bra anledning till detta trots att din kärlekspartner säger så.
  • Om du inte är säker på till vem eller till vilket land du håller på och överför pengar kan du alltid vända dig till kundtjänsten vid din bank.
 • Om du får kontaktuppgifter till en utländsk banktjänsteman av din kärlekspartner ska du försöka kontakta banktjänstemannen via telefonväxeln som finns på ifrågavarande banks internetsidor – ta under inga omständigheter kontakt med banktjänstemannen via e-postadressen eller telefonnumret som du fick av din kärlekspartner. På så sätt kan du försäkra dig om att ifrågavarande banktjänsteman eller annan tjänsteman i företaget/myndigheten faktiskt finns och arbetar vid ifrågavarande företag/myndighet.
 • Kontrollera alla kontaktuppgifter som du fått noggrant och kritiskt:
  • Motsvarar telefonnumrens landskoder din kärlekspartners berättelse?  Om du exempelvis mottar ett samtal som börjar med +358 och din kärlekspartner säger att det är ett irländskt nummer är det skäl att vara misstänksam eftersom landskoden +358 tillhör Finland. Landskoderna på Wikipedia.
  • E-postadresser för tjänstemän på företag och i myndigheter har globalt ofta formatet fornamn.efternamn@foretag.com. Om så inte är fallet kan man misstänka eventuellt bedrägeri. Var alert – felet kan till exempel vara att två bokstäver i e-postadressen sinsemellan har svängts fel väg.

Misstänker du att du fallit offer för kärleksbedrägeri?

Har du eller misstänker du att du fallit offer för kärleksbedrägeri?

Läs mera

Kärleksbedrägerier på nätet