Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Rättsprocess

En rättsprocess omfattar i sin helhet förundersökning, åtalsprövning, rättegång samt verkställighet av straff. Syftet med en brottsprocess är att klarlägga om ett brott har begåtts och vem som är den skyldige.

Du hittar mer information om rättsprocessen och hur den framskrider i den här videon. Vi rekommenderar även att du läser avsnittet ofta ställda frågor eller Praktisk rättsguide för våldsoffer eller vår guide Brottsprocessinformation till unga brottsoffer.

Stödperson

Om du så önskar kan du även be en stödperson från Brottsofferjouren följa med till polisstationen, till en medling och rättegång med blanketten för kontaktbegäran här bredvid. Med stödpersonen kan du diskutera dina upplevelser. Han eller hon ger dig stöd och aktuella råd, bistår dig med att skaffa ett rättsbiträde och hjälper dig i andra praktiska ärenden.


Om videon inte visas, se den här.