Quick quit Skip to content

Brottsanmälan – brottsprocessen inleds med en brottsanmälan

En brottsanmälan är en förutsättning för att ett brottmål ska kunna föras till ett straffrättsförfarande. Det krävs även en brottsanmälan för att erhålla skadestånd.

Brottsanmälan kan göras av till exempel offret, av polisen eller av vittnet till ett brott. Den kan lämnas in på vilken polisstation som helst, oberoende av var brottet har skett. En brottsanmälan kan göras som ett personligt besök eller per telefon. En brottsanmälan kan även göras elektroniskt på nätet vid lindrigare brott som inte kräver omedelbara åtgärder av polisen. I detta sammanhang anses till exempel en cykelstöld som ett lindrigt brott. För en brottsanmälan krävs en så noggrann beskrivning som möjligt av vad som har hänt och vilka de berörda personerna är, det vill säga de som misstänks för brott och brottsoffren. Man ska även uppge eventuella ögonvittnen för polisen.

Det lönar sig att göra en brottsanmälan så snabbt som möjligt efter att brottet har skett. Då kan polisen så snabbt som möjligt börja undersöka brottet. Man kan göra en brottsanmälan även om gärningsmannen är under 15 år. Barn under 15 år ställs inte till svars för sina handlingar i domstol, men hen måste ersätta den skada som hen har orsakat.

Polisen: Gör brottsanmälan

Om brottet har orsakat personskador är det viktigt att så snabbt som möjligt uppsöka läkare. Ett läkarintyg kan krävas senare i en rättegång och som bevis på det brott som har skett samt som grund för eventuella krav på skadeersättning. Ifall det är frågan om sexuellt våld ska man undvika att tvätta sig eller byta kläder innan man har besökt en läkare. Ifall det är frågan om ett inbrott ska man inte städa bort några spår eller ställa tillbaka saker på sin plats förrän polisen har varit där.

Preskription av brott

Nästan alla brott preskriberas som brottmål. Endast sådana brott där straffet kan vara livstids fängelse preskriberas aldrig. Preskriptionstiden för brott varierar från två år upp till tjugo år. Till exempel preskriberas en misshandel som är allvarligare än lindrig efter fem år och grov misshandel efter tjugo år. Preskriptionstiden börjar löpa från det att brottet har skett eller man har fått vetskap om det. Åklagaren måste hinna väcka åtal innan preskriptionstiden löper ut. Innan dess måste polisen hinna undersöka brottet. Efter att brottet har preskriberats kan åtal inte längre väckas mot den misstänkte.

De uppgifter som behövs för en brottsanmälan är

  • En beskrivning av vad som har skett och hur det skett
  • Exakt tid och plats för det som skett
  • Gärningsmannens namn, om det är känt
  • Gärningsmannens signalement (ålder, längd, kroppsbyggnad, speciella anletsdrag, ögonens färg, tänder, tal, händer, sätt att röra sig, klädsel)
  • Åt vilket håll flydde gärningsmannen och hur
  • Om gärningsmannen rörde sig med något fordon, fordonets registernummer och andra signalement (märke, färg, modell)
  • Hur farlig anses gärningsmannen vara (beväpnad, sinnestillstånd, hotfull, alkohol- eller narkotikapåverkad o.s.v.)

Läs mera

Polisen: Gör brottsanmälan