Quick quit Skip to content

Medling

Vid medling möts parterna i brottet och en eventuell uppnådd förlikning kan vad gäller lindrigare brott leda till beslut om att inte väcka åtal. I detta fall avslutas ärendets behandling och man undviker rättegång. Medling kan även leda till domseftergift eller till ett lindrigare straff. Ifall medlingen avbryts kan åklagaren väcka åtal och på så sätt normalt föra ärendet till behandling i domstol. Åklagaren kan väcka åtal mot den misstänkte även om man har uppnått förlikning via medlingen. Man kan även komma överens om ersättning av skador vid medlingen. Det är frivilligt att delta i medling.