Quick quit Skip to content

Rättegång

Rätten kallar i sinom tid parterna till en muntlig rättegång där man hör parterna och vittnena. Lindrigare och enklare brottsärenden kan även lösas utan muntlig behandling, genom ett så kallat skriftligt förfarande, såvida den misstänkte är myndig och han eller hon har erkänt sitt brott i förundersökningen och båda parterna har gett sitt samtycke till förfarandet. I detta fall kan man eventuellt undvika en rättegång. Vid ett skriftligt förfarande löser en domare tvisten utifrån det skriftliga materialet.

Man får en kallelse till rättegång, av vilken framgår om offret personligen måste närvara vid behandlingen. I detta fall kallas de till rättegången med hot om vite, såsom även vittnen till brottet. Offret erhåller dagtraktamente och resekostnaderna ersätts.

Domstolens sessioner är offentliga, vilket betyder att vem som helst kan följa med en session. I vissa fall som kräver mycket avskildhet kan man be om förhandling inom stängda dörrar och då avlägsnas att obehöriga personer från tingssalen.

Tingsrätten avkunnar domen genast efter sessionen och meddelar ett datum då domen ges. Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten, antingen direkt eller genom att ansöka om tillstånd för fortsatt behandling. Man bör meddela sitt missnöje med tingsrättens dom inom sju dagar efter domen och det egentliga skriftliga överklagandet ska inlämnas till tingsrätten inom trettio dagar efter domen. Vad gäller hovrättens beslut kan man ansöka om besvärsrätt av högsta domstolen.