Quick quit Skip to content

Hur kan jag skydda mig mot en identitetsstöld och de risker för andra brott som detta medför?

Det har blivit allt viktigare att skydda sin identitet till följd av samhällets digitalisering. Nästan vem som helst kan bli offer för identitetsstöld och det är inte enkelt att vidta förebyggande åtgärder, men något kan man alltid göra.

 • Släng inte papper med dina personuppgifter i pappersinsamlingen eller någon annanstans där de enkelt kan råka i fel händer.
 • Genom att minska mängden papperspost minskar du riskerna. Till exempel e-fakturor kan redan beställas för de flesta fakturor till nätbanken.
 • En låsbar postlåda hindrar utomstående från att kontrollera din post.
 • Ge inte din personbeteckning eller andra personuppgifter till okända personer. Var försiktig till exempel när du talar med personer som uppger sig vara telefonförsäljare. De behöver till exempel inte din personbeteckning. Bankens nätkoder efterfrågas heller aldrig per telefon.
 • Överväg noggrant på vilka webbplatser du anger dina personuppgifter.
 • Förvara inte lösenord och pinkoder så att en utomstående person kan komma åt dem. Förvara till exempel inte koden till ditt betalkort på samma plats som kortet.
 • Säkerställ att det finns uttags- och betalgränser för dina konton och betalkort. Följ upp ditt kontoutdrag och kontrollera att där inte finns obehöriga debiteringar.
 • Vid behov kan du utreda riskerna för identitetsstöld med ditt försäkringsbolag.
 • Om du upplever att risken för att du ska bli offer för identitetsstöld är särskilt stor kan du ansöka om förbud att lämna ut uppgifter hos Befolkningsregistercentralen, magistraten och Trafi. Diskutera med organisationerna i fråga om de eventuella olägenheter i vardagen som ett förbud orsakar.
 • Kontrollera att programvarorna i de nätenheter du använder samt antivirusprogrammen är uppdaterade. Det är skäl att uppdatera dessa regelbundet.

Om du har fallit offer för en identitetsstöld eller ett annat brott till följd av detta

(Källa: Tietoturva ry, Pyry Heikkinen)

Om dina personuppgifter missbrukas i bedrägerisyfte

 1. Gör vid behov Eget kreditförbud till Asiakastieto Oy och Kreditförbud på eget initiativ till Dun & Bradstreet (tidigare Bisnode).
 2. Kontrollera att dina adressuppgifter i Befolkningsregistercentralen, magistraten och Posti är korrekta, korrigera dem vid behov.
 3. Samla bevis (till exempel orderbekräftelser), kontakta polisen och gör en brottsanmälan
 4. Kontakta de organisationer som har utsatts för bedrägeriet (till exempel handelsmän av vilka varor beställs med stulna personuppgifter) och gör vid behov en reklamation om beställningarna.
 5. Kontakta vid behov Brottsofferjourens serviceställe.

Om dina personuppgifter missbrukas i mobbnings- eller trakasserisyfte

 1. Be att falska profiler eller lögnaktiga meddelanden raderas från sociala mediers tjänster, från sökmaskiner på internet och andra tjänster samt register.
 2. Kontrollera att dina adressuppgifter i Befolkningsregistercentralen, magistraten och Posti är korrekta, korrigera dem vid behov.
 3. Ifall någon har gjort intrång i dina konton i de sociala mediernas tjänster eller i andra tjänster på webben
  • Byt lösenord.
  • I vissa tjänster på webben är det möjligt att se alla aktiva inloggningar i tjänsten i fråga. Stäng alla dina aktiva inloggningar via sidan i fråga.
  • Ta om möjligt i bruk en stark identifiering .
  • Kontrollera att den e-postadress som används för att återställa lösenordet är korrekt och
  • Be vid behov serviceleverantören om hjälp med att återställa ditt konto.
 4. Samla bevis (till exempel skärmdumpningar), kontakta polisen vid behov och gör en brottsanmälan.
 5. Kontakta vid behov Brottsofferjourens serviceställe.

Om dina betalkortsuppgifter missbrukas

 1. Spärra ditt betalkort omedelbart via spärrtjänsten och meddela din bank eller annat betalkortsbolag om missbruket.
 2. Samla information om otillåtna betalningar och gör vid behov en brottsanmälan till polisen.
 3. Be ditt betalkortsbolag korrigera de otillåtna betalningarna.
 4. Om den otillåtna betalningen har gjorts via en tredje parts betaltjänst (till exempel PayPal) eller via en webbutik ska du kontakta serviceleverantören, anmäla ärendet och kräva att betalningen ogiltigförklaras.
 5. Kontakta vid behov Brottsofferjourens serviceställe.

Läs mer

Vid identitetsstöld använder man en annan persons identitet.