Quick quit Skip to content

Metoder att föra brottmål på tal

Materialpaketen bygger på videor och innehåller annat elektroniskt material med hjälp av vilka man kan diskutera svåra brottsrelaterade saker med ungdomar. Ungdomarna lär sig känna igen brott, fenomen kopplat med dem och kan sätta ord på svåra händelser.

Det hör två dokument till varje ämne. Materialpaketen vidareutvecklas på basen av den feedback vi får, vilket betyder att det lönar sig att ladda ner den nyaste uppdaterade versionen från denna sida.

Ladda härifrån ner det material du behöver

Brev till vårdnadshavarna

Brott som sker på nätet och vikten av att föra dem på tal

Vad är våld i sällskapsprelationen – Reflektion gällande identifieringen av de egna gränserna

Det fysiska våldets allvar och samtalets betydelse

Identifiering av sexualbrott och vikten av att söka hjälp

Man får prata om familjevåld – Vad menas med att få hjälp?

Identifierar vi brott som sker i skolan?

Metoder för att föra brottmål på tal till vårdnadshavarna

Frågesporter